Odszkodowanie za wydanie nieruchomości pod drogę publiczną bez PIT

Kategoria: PIT
Autor: Karol Zawadzki
Data: 24-06-2015 r.

Odszkodowanie wypłacane przez gminę na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami jest wolne od podatku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy właściciel nieruchomości nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zajął stanowisko w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu odszkodowania od gminy za przejęcie części nieruchomości pod drogę publiczną (interpretacja nr IBPBII/1/415–926/14/MZ). Chodziło o osobę fizyczną, która nabyła na własność część nieruchomości – w 2000 roku w drodze darowizny, a drugą w 2001 roku na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Następnie złożyła wnioski o odszkodowanie od gminy za przejęcie w 1999 roku części działki pod drogę publiczną. Powstała wątpliwość, czy od takiej sumy należy odprowadzić podatek dochodowy.

Odszkodowanie stanowi przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. Niektóre z odszkodowań korzystają ze zwolnienia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.

Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku PIT nie przysługuje, jeżeli:

 • nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem,
 • a cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia.

Oba te warunki muszą zostać spełnione łącznie.

W omawianej sprawie właściciel nabył nieruchomość po 1 stycznia 1999 r., czyli już po dniu, w którym stała się własnością gminy. Artykuł 21 ust.1 pkt 29 wskazuje, że określając prawo do zwolnienia, należy odnosić się do dnia wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego. W rozpatrywanym przypadku wywłaszczenie nastąpiło 1 stycznia 1999 r. Wszczęcie postępowania o wywłaszczenie nie mogło więc nastąpić po tej dacie. Nie została zatem spełniona pierwsza z wymienionych przesłanek.

Fiskus uznał, że przychód uzyskany z tytułu odszkodowania wypłaconego w związku z zajęciem nieruchomości korzysta w tym przypadku ze zwolnienia. Na właścicielu nie ciąży zatem obowiązek uiszczenia z tego tytułu podatku.

Karol Zawadzki, specjalista ds. finansów publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37480 )
Array ( [docId] => 37480 )

Array ( [docId] => 37480 )