Opłaty za aplikacje – czy można zaliczyć je do kosztów prowadzenia działalności? Dowiedz się więcej w tej sprawie

Kategoria: PIT
Data: 22-11-2017 r.

Czy istnieje możliwość zaliczenia wydatków na aplikację radcowską do kosztów uzyskania przychodu? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w tej sprawie. Poznaj szczegóły.

Wydatki ponoszone w związku z odbywaniem aplikacji radcowskiej (w tym m.in. opłaty za aplikację oraz składki korporacyjne) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Jest to możliwe pod warunkiem należytego ich udokumentowania – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zarys problemu

 

Podatniczka od 12 stycznia 2017 r. prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie świadczenia usług prawniczych. Jednocześnie rozpoczęła aplikację radcowską, w marcu 2018 r., po jej zakończeniu zamierza przystąpić do egzaminu radcowskiego. Kobieta uiszcza opłaty za aplikację oraz składkę korporacyjną na rzecz samorządu radcowskiego. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej, poniesie koszty związane z uzyskaniem tytułu zawodowego, m.in. opłaty za przystąpienie do egzaminu zawodowego i wpisu na listę radców prawnych.

Wątpliwości dotyczyły tego, czy podatniczka może zaliczyć wydatki na aplikację radcowską do kosztów uzyskania przychodu.

Stanowisko organu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że do stwierdzenia, czy wydatki związane z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, istotne jest ustalenie:

  • czy takie wydatki związane są ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
  • czy też, wydatki te służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą (który co do zasady ma charakter osobisty).

Organ podatkowy uznał, że jeżeli odbycie aplikacji jest warunkiem niezbędnym uzyskiwania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, a zdobyta podczas aplikacji wiedza będzie wykorzystywana w tej działalności, to nie ma przeszkód prawnych, aby wydatki na opłaty roczne za aplikację radcowską oraz składki korporacyjne na rzecz samorządu radcowskiego ponoszone od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej – mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 października 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4011.169.2017.1.BS

Polecamy w Portalu FK:

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40787 )
Array ( [docId] => 40787 )