Czy w KPiR można ujmować remonty pomieszczeń, w których prowadzone są firmy - poznaj szczegóły

Kategoria: PIT
Data: 09-11-2017 r.

Czy wydatki poniesione przez podatnika na remont pokoju, w którym prowadzona jest działalność można zaliczyć do kosztów prowadzonego biznesu? Sprawdź to.

Zarys sporu

Podatnik prowadził działalność gospodarczą, której przedmiotem była m.in. produkcja wyrobów tartacznych. Zgłosił do ewidencji działalności gospodarczej trzy adresy wykonywania działalności gospodarczej. Kontrola podatkowa wykazała, że koszty uzyskania przychodów zostały przez podatnika zawyżone, ponieważ zaliczył do nich zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego (telewizora, lodówki, okapu, mebli) oraz artykułów remontowych (m.in. grzejników, paneli, okien, lamp, drzwi).

Zdaniem organu podatkowego poniesione wydatki nie mają związku z działalnością gospodarczą. Organ nie zgodził się z podatnikiem co do tego, że pokój przy ul. Z. służył mu wyłącznie do prowadzonej działalności, skoro nie był wyłączony z funkcji typowo mieszkalnych.

Stanowisko sądu

Podatnik, zgłaszając działalność do ewidencji działalności gospodarczej, podał trzy adresy jej wykonywania, w tym adres przy ulicy Z., choć nie dopełnił formalnego wymogu wyłączenia przeznaczonego na działalność gospodarczą pokoju z funkcji mieszkaniowych i zgłoszenia jego opodatkowania wg podwyższonej stawki podatku od nieruchomości. Sporny lokal służył działalności gospodarczej podatnika, co potwierdziły m.in. fakt zgłoszenia tego adresu do ewidencji działalności gospodarczej, a także oględziny lokalu, w ramach których wykazano znajdującą się w nim dokumentację przedsiębiorstwa  , komputer stacjonarny oraz wyposażenie.

Krzysztof Klimek konsultant podatkowy – komentarz ekspercki

Przepisy ustawy o PIT nie regulują wyczerpująco sytuacji, gdy osoba fizyczna część swego mieszkania, w którym realizuje własne cele mieszkaniowe, wykorzystuje również na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiednie zastosowanie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT nie pozwala na wskazanie, w jaki sposób rozdzielić związek przyczynowo-skutkowy z przychodami z działalności ze związkiem z potrzebami osobistymi przedsiębiorcy. Najbardziej rygorystyczne stanowisko nie pozwala w ogóle rozliczać gospodarczego użytkowania lokalu, jeśli działalność gospodarcza nie jest prowadzona w odrębnym pomieszczeniu.

Nie mogą generować kosztu również wydatki, które związane są nie tylko z działalnością gospodarczą, ale, choćby pośrednio, z potrzebami osobistymi. W praktyce prowadzi to do wyłączenia z kosztów podatkowych wydatków dotyczących lokali użytkowanych zarówno na cele osobiste, jak i gospodarcze (np. w kawalerce - por. interpretację ministra finansów z 14 kwietnia 2014 r., nr IBPBI/1/415-65/14/SK).

Dotyka to szczególnie mikroprzedsiębiorców czy start-upów i pozbawia ich korzyści z efektu synergii działalności i zamieszkania, jednej z nielicznych synergii (obok eksploatacji pojazdów), z których mikroprzedsiębiorcy mogą realnie skorzystać. W praktyce obecnie podatnicy muszą rozliczać koszty powierzchni wyodrębnionej na potrzeby działalności pomieszczenia w lokalu.

Rygorystycznej interpretacji nie podzielają jednak sądy – tak jak w analizowanym orzeczeniu nakazują badać związek przyczynowo-skutkowy każdego wydatku z przychodami przedsiębiorcy. Wydzielenie części lokalu nie ma polegać na fizycznym wyodrębnieniu pomieszczenia, ale faktycznym wykonywaniu w nim działalności gospodarczej. Nie ma zatem znaczenia zgłoszenie do podatku od nieruchomości czy jednoczesne wykorzystanie do potrzeb osobistych. Rozwiązanie to może być korzystne dla podatników, niemniej jednak z pewnością jest bardzo skomplikowane i pracochłonne - trzeba badać bowiem odrębnie każdy wydatek i sporządzać wewnętrzne dowody księgowe. Złożony charakter kosztów eksploatacji prowadzi zaś do trudności interpretacyjnych i sporów z organami podatkowymi, jak choćby w analizowanym postępowaniu sądowym.

Należałoby zatem postulować wprowadzenie ryczałtu, może podobnego jak w VAT (50%) na koszty wykorzystywania lokali jednocześnie w działalności gospodarczej i do celów osobistych. Niewielki byłby to koszt dla budżetu, a znaczące ułatwienie i realne wsparcie dla mikroprzedsiębiorców i start-upów. Nadużycie takiego ryczałtu można wyeliminować, wprowadzając obowiązek zgłoszenia użytku innego niż mieszany, być może w powiązaniu z obowiązkiem zgłoszenia w podatku od nieruchomości (analogicznie do zgłoszenia sposobu użytkowania pojazdów w podatku VAT).

Polecamy w Portalu FK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40747 )
Array ( [docId] => 40747 )