Opodatkowanie szczepienia przeciw grypie

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 08-10-2012 r.

W okresie jesienno zimowym pracodawcy często decydują się na zaszczepienie pracowników przeciw grypie. Powstaje wówczas pytanie czy takie świadczenia należy doliczyć do wynagrodzeń pracowników i opodatkować jako nieodpłatne świadczenie?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z definicji tej wynika zatem, że do przychodów pracownika zalicza się nie tylko otrzymane pieniądze, ale również otrzymane świadczenia rzeczowe, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień, zawartym w art. 21 ustawy o PIT.

We wspomnianym katalogu zwolnień nie są wymienione szczepienia przeciw grypie, dlatego też należy uznać, iż podlegają one opodatkowaniu jako przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie z dnia 28 października 2011 r. IBPBII/1/415-688/11/MK w którym czytamy:

„(…)W świetle stanu faktycznego oraz powołanych powyżej przepisów prawa stwierdzić należy, iż wartość szczepień ochronnych przeciw grypie finansowanych przez pracodawcę dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku, nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość szczepionki wraz z wartością usługi wykonania szczepienia, zarówno dla pracowników administracyjno-biurowych jak i pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku, stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym łącznie z innymi przychodami uzyskiwanymi przez pracowników (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30889 )
Array ( [docId] => 30889 )

Array ( [docId] => 30889 )