Badania lekarskie przedsiębiorcy

Autor: Styczyński Rafał
Data: 30-09-2012 r.

Zdarza się iż właściciele firm ponoszą koszty badań lekarskich czy różnego typu zabiegów medycznych. Powstaje wówczas pytanie czy poniesione na nie wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie z ogólną regułą kosztami podatkowymi mogą być tylko takie wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto wydatek nie może znajdować się w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Należy zatem przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów; przy czym przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu, każdy przypadek poza wyraźnie wskazanymi w ustawie wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z przychodami i racjonalnością działania dla ociągnięcia przychodu.

W przypadku badań i zabiegów medycznych właściciela firmy tylko wyjątkowo można wykazać związek poniesionych wydatków z uzyskiwanym przychodem z działalności gospodarczej. Kosztem z pewnością będą obowiązkowe badania niezbędne do prowadzenia działalności, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów.

Kosztem nie będzie natomiast poniesiony wydatek na fakultatywne badania lekarskie właściciela, wykonane dla potwierdzenia jego stanu zdrowia czy też zabiegi medyczne.

Takie stanowisko potwierdzają organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 4 listopada 2009 r., nr IBP-BI/1/415-677/09/ESZ:

„(…) Wskazanego we wniosku wydatku nie można uznać za koszt prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż jest to wydatek o charakterze osobistym, którego poniesienie ma na celu poprawę warunków zdrowotnych wnioskodawcy i ochronę jego zdrowia. Zatem wydatek, jaki wnioskodawca zamierza ponieść na sfinansowanie operacji oka, nie ma bezpośredniego związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, gdyż celem ww. wydatku jest umożliwienie prowadzenia normalnego życia i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jego organizmu (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31641 )
Array ( [docId] => 31641 )