Oświadczenie małżonków o rozliczaniu dochodów z najmu

Kategoria: PIT
Data: 21-01-2014 r.

Przychody uzyskiwane z najmu mogą być w całości rozliczane ryczałtem tylko przez jednego z małżonków, gdy naczelnikowi urzędu skarbowego zostanie złożone odpowiednie zawiadomienie. Oświadczenie takie trzeba jednak składać każdego roku.

Zyski z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawką 8,5%, gdy są uzyskiwane poza działalnością gospodarczą.

Dotyczy to również przypadku, gdy nieruchomości (np. mieszkanie, dom) są wynajmowane przez małżonków, które stanowią ich własność wspólną. Przychody z tej działalności (tzw. najem prywatny) w odniesieniu do każdego z małżonków określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w majątku wspólnym.

W takiej sytuacji mąż i żona powinni rozliczać się z urzędem skarbowym proporcjonalnie do udziału w nieruchomości (najczęściej po 50%). W celu ułatwienia rozliczeń podatkowych przepisy przewidują możliwość, wskazania jednego małżonka, który będzie wpłacał ryczałt ewidencjonowany. Aby móc rozliczać się w taki sposób, należy stosowne oświadczenie przekazać do urzędu skarbowego najpóźniej do 20 stycznia danego roku. Oświadczenie to jest ważne przez rok, co oznacza, że chcąc się w taki sposób rozliczać w kolejnych latach, należy je przesyłać każdorazowo co roku.

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek rozliczeń.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33530 )
Array ( [docId] => 33530 )

Array ( [docId] => 33530 )