Piknik na dzień dziecka ma też skutki podatkowe

Kategoria: PIT
Data: 27-05-2013 r.

Uczestnictwo pracowników w firmowym pikniku na dzień dziecka skutkuje powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Jeżeli impreza została sfinansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, to przychody osób zatrudnionych być zwolnione z PIT, jednak do określonego limitu.

Organizacja pikniku na dzień dziecka jest dobrym sposobem na integrację pracowników. Pamiętajmy jednak, że taka impreza powoduje określone konsekwencje podatkowe zarówno po stronie osób zatrudnionych, jak i po stronie pracodawcy.

 

Uczestnictwo podwładnych w takim spotkaniu powoduje powstanie dla nich przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Jeżeli pracodawca zdecyduje się zorganizować w ramach pikniku np. konkursy i loterie z nagrodami, przychodem dla pracowników będzie również wartość otrzymanych nagród. Przychody pracowników mogą jednak korzystać ze zwolnienia z PIT, pod warunkiem że świadczenia te finansowane są z ZFŚS (np. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 września 2011 r. nr ITPB2/415-606/11/ENB. Przy czym, wysokość zwolnienia limitowana jest do kwoty 380 zł rocznie.

Obecnie możliwość zaliczania wydatków poniesionych na organizację spotkań integracyjnych dla pracowników do kosztów uzyskania przychodów, nie budzi większych wątpliwości. Koszty organizacji imprez integracyjnych są kosztami ponoszonymi w celu osiągnięcia przychodów, jeśli pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Istotny jest więc cel organizowanego spotkania.

W opinii organów podatkowych, aby można było zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z imprezami integracyjnymi, muszą być one organizowane w celu poprawy atmosfery w pracy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Pamiętajmy, że część organów podatkowych stoi na stanowisku, że wydatki poniesione przez pracodawców na organizację spotkania, polegającego wyłącznie na konsumpcji oraz wspólnym spędzeniu czasu, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Izabela Ukonu, starszy konsultant w Accreo


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 31024 )
Array ( [docId] => 31024 )