Wczasy pod gruszą generują przychody pracownikowi

Kategoria: PIT
Data: 24-05-2013 r.

Pracownicy mogą otrzymywać od pracodawcy dofinansowanie do wypoczynku w formie tzw. wczasów pod gruszą. Stanowi ono przychód ze stosunku pracy, lecz jest zwolnione z PIT do wysokości limitu. Dofinansowanie może przysługiwać również emerytom i rencistom jako byłym pracownikom, lecz w tym przypadku jest opodatkowane 10% podatkiem zryczałtowanym.

Relacje łączące pracowników i pracodawców nie sprowadzają się jedynie do świadczenia samej pracy. Aby stworzyć lepsze warunki zatrudnienia, pracodawcy prowadzą na rzecz pracowników działalność socjalną.

Dofinansowanie otrzymane w ramach wczasów pod gruszą stanowi przychód ze stosunku pracy

Otrzymane przez pracownika dofinansowanie w ramach wczasów pod gruszą stanowi jego przychód ze stosunku pracy. W związku z tym, że pracownik sam organizuje sobie wypoczynek, jest to wyłącznie wypłata pieniężna, a więc nie wystąpi przychód w postaci świadczeń w naturze.

Przychód ze stosunku pracy powstaje na zasadzie kasowej, czyli z chwilą dokonania wypłaty przez pracodawcę albo pozostawienia środków pieniężnych przez pracodawcę. Oznacza to, że czas w jakim miał miejsce wypoczynek nie ma znaczenia dla powstania przychodu – liczy się moment, w którym pracownik otrzymuje pieniądze.

Dofinansowanie może być przeznaczone na wypoczynek pracownika, jak również członków jego rodziny. W takiej sytuacji również powstanie przychód ze stosunku pracy po stronie pracownika. Nie można mówić o powstaniu przychodu u członka rodziny pracownika, ponieważ nie otrzymuje on pieniędzy od pracodawcy – środki finansowe otrzymuje wyłącznie pracownik z przeznaczeniem ich na wypoczynek swój i swojej rodziny.

Środki z ZFŚS do wysokości 380 zł rocznie są zwolnione z PIT

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, do wysokości nieprzekraczającej łącznie w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie mogą być bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Wczasy pod gruszą mogą więc być zwolnione z PIT, pod warunkiem że dofinansowanie pochodzi w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Oznacza to, że otrzymana przez pracownika kwota nie może pochodzić z innych źródeł, którymi dysponuje pracodawca. Dla zastosowania zwolnienia nie ma natomiast znaczenia, jaki jest udział środków pochodzących z funduszu socjalnego w wydatku, który ponosi pracownik na swój wypoczynek. Stanowisko takie prezentują również organy podatkowe.

Emeryci i renciści mogą korzystać z wczasów pod gruszą

Z wczasów pod gruszą mogą również korzystać emeryci i renciści, których łączył stosunek pracy z byłym pracodawcą. W tym przypadku również dojdzie do powstania przychodu w momencie otrzymania dofinansowania lub pozostawienia go do dyspozycji byłego pracownika. Przychód ten nie będzie jednak przychodem ze stosunku pracy, lecz z innego źródła.

W tym przypadku nie jest jednak możliwe zastosowanie zwolnienia z PIT, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Stosuje się je wyłącznie w odniesieniu do podatników, którzy są pracownikami w chwili uzyskania przychodu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

  ul. Solec 18 lok. U12, 00–410 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Skarbiec

  ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna GHMW - Hulist, Prawdzic Łaszcz - Radcowie Prawni spółka partnerska

  ul. T. Lenartowicza 5/3, 31-138 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartłomiej Trochimiuk

  ul. Patriotów 110, I piętro, lok. 116, 04-844 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Radca prawny Maciej Tracz

  ul. Zygmunta Krasińskiego 18 lok. 237, 01-581 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RĄPAŁA

  ul. Bartoszewicza 3 lok. 24, 00-337 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • CHMIELNIAK ADWOKACI

  ul. Gliwicka 6/2 40-079 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

  ul. Sienna 39 00-121 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka - Adwokat Anna Borysewicz

  ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawa Pracy - Anna Telec

  ul. Stanisława Dygata 3 lok. 46, 01-748 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu

  ul. Łubinowa 46-48 lok.8 87-100 Toruń

  Wyświetl wizytówkę
 • Accreo

  ul. Próżna 7, 00-107 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna Sp. z o.o.

  ul. Krakowska 5/23 31-062 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO CEZARY MŁOTEK

  ul. Ordona 8 05-480 Karczew

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31023 )
Array ( [docId] => 31023 )

Array ( [docId] => 31023 )