Polska podpisała z Malezją umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania

Kategoria: PIT
Data: 19-07-2013 r.

Wynagrodzenia uzyskane przez polskich pracowników w związku z wykonywaniem pracy najemnej będą opodatkowane, tylko w Polsce. Jeżeli jednak praca będzie świadczona w Malezji, to otrzymane wynagrodzenie może być tam opodatkowane  – wynika z podpisanej niedawno umowy podatkowej z Malezją.

Podpisana 8 lipca 2013 r. umowa z Malezją utrzymuje regulacje zawarte w dotychczasowej, zawartej jeszcze w 1977 r. umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jako podstawowa metoda unikania podwójnego opodatkowania pozostaje metoda odliczenia proporcjonalnego. Na jej podstawie dochód osiągnięty w Malezji podlega opodatkowaniu w Polsce, ale malezyjski podatek potrącany jest z polskiego zobowiązania.

Wynagrodzenia za pracę w Malezji

Pensje, płace oraz inne podobne wynagrodzenia uzyskane przez polskich pracowników w związku z wykonywaniem pracy najemnej będą opodatkowane, tylko w Polsce (art. 16 umowy). Jeżeli jednak praca będzie świadczona w Malezji, to otrzymane za nią wynagrodzenie może być tam opodatkowane.

Przewidziano jednak wyjątki:

  • wynagrodzenie polskiego pracownika za pracę w Malezji, będzie podlegało opodatkowaniu tylko Polsce, jeżeli pracownik przebywa w Malezji przez mniej niż 184 dni w roku, a wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub jego zakład spoza Malezji.
  • wynagrodzenie polskiego pracownika zatrudnionego jako członek załogi statku będzie podlegało opodatkowaniu tylko Polsce. W przypadku lotnictwa decydująca będzie siedziba linii lotniczej.

Unikanie podwójnego opodatkowania

Unikanie podwójnego opodatkowania będzie możliwe na zasadzie metody odliczenia proporcjonalnego. Zastosowanie tej metody oznacza, że dochód osiągnięty w Malezji podlega opodatkowaniu w Polsce, ale malezyjski podatek potrącany jest z polskiego zobowiązania. Odpowiada to metodzie, o której mowa w art. 27 ust. 9 ustawy o PIT.

Warto również zwrócić uwagę na protokół załączony do omówionej umowy. Wprowadza on bowiem szczególne regulacje w stosunku do spółek pochodzących ze specjalnej strefy Labuan (a więc w istocie związanych z malezyjską bankowością i wydobyciem ropy). Protokół zwalnia z opodatkowania dywidendy wypłacane polskim udziałowcom (posiadającym ponad 25% udziałów) przez malezyjskie spółki korzystające ze zwolnienia od podatku w Malezji na mocy tamtejszych programów promocji rozwoju gospodarczego.

Podstawa prawna:

  • art. 7-19 i art. 23 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu – umowa z Malezją.

  • art. 27 ust. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - ustawa o PIT.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31035 )
Array ( [docId] => 31035 )

Array ( [docId] => 31035 )