Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na nowe technologie

Kategoria: PIT
Data: 13-03-2013 r.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają prawo do skorzystania z odliczeń wydatków na nowe technologie. Nowe technologie to wiedza technologiczna, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów bądź usług i nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat. Spełnienie warunków musi być potwierdzone opinią niezależnej od podatnika jednostki naukowej.

Ustawodawca jako przykład wiedzy technologicznej podaje wyniki badań i prac rozwojowych. Nie można natomiast odliczać wydatków na nabycie sprzętu i urządzeń, nawet jeżeli zastosowano w nich innowacyjne rozwiązania umożliwiające wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów (usług). W ramach ulgi na nowe technologie nie można też odliczyć wydatków na wytworzenie nowej technologii we własnym zakresie.

Skorzystać z ulgi na nowe technologie mogą przedsiębiorcy, którzy płacą podatek według skali podatkowej. Jeżeli natomiast do prowadzącego działalność gospodarczą ma zastosowanie podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa, wówczas ulga na nowe technologie mu nie przysługuje. Ponadto prawo do odliczeń nie przysługuje, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Uprawnieni mogą doliczać ulgę na nowe technologie tylko do wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej.

 

Odliczenie związane z nabyciem nowych technologii nie może przekroczyć 50% poniesionych przez podatnika z tego tytułu wydatków. Podstawą do ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków:

  • uwzględnionych w wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej (a więc nie tylko kwota za nabycie prawa lub licencji do danej technologii, ale także pozostałe wydatki składające się na wartość początkową),
  • dokonanych (w formie przedpłat/zadatków) w roku poprzedzającym rok, w którym nowa technologia została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • zapłaconych w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji oraz poniesionych w roku następującym po tym roku,
  • w części, w jakiej nie została podatnikowi zwrócona w jakiejkolwiek formie.

Ulga na nabycie nowych technologii nie może być jednak odliczana na etapie ustalania zaliczek na podatek. Można ją zrealizować dopiero w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki na nabycie nowych technologii. Przy czym, uwzględniając zasady ustalania wielkości odliczenia, należy przykładowo podać, że płatności dokonane w latach 2011–2012 za nową technologię wprowadzoną do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2012 r. stanowią podstawę do ustalenia wysokości ulgi na nowe technologie w zeznaniu za 2012 r. Natomiast kwota wydatków zapłaconych za tę technologię w 2013 roku stanowi podstawę do ustalenia ulgi w zeznaniu za 2013 r.

Katarzyna Trzpioła, wykładowca na wydziale Zarządzania UW


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30966 )
Array ( [docId] => 30966 )