Przedsiębiorca składający PIT – 36 może odliczyć składki na ZUS

Kategoria: PIT
Data: 12-03-2013 r.

Podatnik zamiast zaliczać w ciężar kosztów uzyskania przychodów, może odliczać od dochodu składki zapłacone na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe (art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 30c ust. 2 ustawy o PIT).

Przedsiębiorca korzystający z opodatkowania 19% podatkiem liniowym, odliczenia tego może dokonać wyłącznie wówczas, gdy nie zaliczył ich do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczył od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej albo od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub podatku tonażowym oraz gdy nie zostały mu one zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Przedsiębiorcy sami opłacają składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne – własne oraz osób współpracujących. Dokumentami potwierdzającymi wysokości tych wydatków są dowody ich poniesienia, czyli w praktyce m.in. bankowe i pocztowe dowody wpłaty. Warto podkreślić, że składki na Fundusz Pracy przedsiębiorca może jedynie uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, nie podlegają natomiast odliczeniu od dochodu – ani w ciągu roku podatkowego, ani w składanym po jego zakończeniu zeznaniu.

Na podstawie art. 27b ust. 1 ustawy o PIT podatek obliczony według skali ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym:

  • bezpośrednio przez podatnika (osobę prowadzącą działalność gospodarczą),
  • zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Z brzmienia tych uregulowań wynika, że odliczeniu od podatku za dany rok podatkowy podlegają faktycznie uiszczone przez podatnika w danym roku składki zdrowotne, czyli nawet te, które dotyczą lat ubiegłych.

Odliczenie to nie ma jednak zastosowania do tych ze wskazanych składek, których podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Ponadto kwota składki zdrowotnej, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Katarzyna Trzpioła, wykładowca na wydziale Zarządzania UW


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30963 )
Array ( [docId] => 30963 )