Pułapki w nowych przepisach dotyczących rozliczenia podróży służbowych

Kategoria: PIT
Data: 10-05-2013 r.

Od 1 marca 2013 r. wysokość oraz warunki ustalania należności za czas krajowej oraz zagranicznej podróży służbowej reguluje jedno rozporządzenie wykonawcze. Niestety, nie wszystkie z przyjętych w tym rozporządzeniu uproszczeń mogą być stosowane do celów podatku dochodowego. Warto więc zapoznać się ze zmianami w rozliczeniach podróży służbowych.

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) miały na celu m.in. uproszczenie zasad rozliczania podróży służbowych. Niestety nie wszystkie uproszczenia mogą być stosowane do celów podatku dochodowego.

Skutki nieuwzględnienia w diecie krajowej bezpłatnego posiłku w hotelu

 

Od 1 marca 2013 r. w przypadku podróży służbowych zarówno kwota diety krajowej, jak i zagranicznej jest pomniejszana o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia. Kwoty tego pomniejszenia nie są jednakowe. Różnica wynika z faktu, że dieta krajowa służy pokryciu zwiększonych kosztów wyżywienia w podróży krajowej (pracodawca nie ma obowiązku rekompensowania pracownikowi całodziennego kosztu wyżywienia), natomiast dieta zagraniczna jest przeznaczona na pokrycie pełnych kosztów wyżywienia.

Pracodawca musi pomniejszyć dietę krajową lub zagraniczną niezależnie od okoliczności, w jakich doszło do bezpłatnego zapewnienia pracownikowi posiłku. Obowiązek ten występuje, również w przypadku gdy zapewniony pracownikowi posiłek nie służył wyłącznie jego potrzebom osobistym. Co więcej, obowiązek ten wystąpi także wówczas, gdy pracownik skorzysta z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie wliczone w cenę pobytu.

Z tego powodu rozliczając pracownika, który powrócił z podróży krajowej lub zagranicznej, pracodawca musi dysponować informacją, czy w cenie pobytu za hotel został wliczony posiłek w postaci śniadania, obiadu lub kolacji. Brak wiedzy na ten temat może narazić go na zawyżenie kwoty diety wypłaconej pracownikowi za podróż służbową, czego konsekwencją może być powstanie obowiązku opodatkowania i oskładkowania tej nadwyżki na zasadach przewidzianych dla składnika wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Sposób określenia rodzaju i klasy środka transportu w podróży służbowej

Wysyłając pracownika w podróż służbową, poza wskazaniem środka transportu, pracodawca określa również jego rodzaj i klasę. W ten sposób wyznacza poziom kosztów możliwych do poniesienia przez pracownika w podróży służbowej.

Ścisłe stosowanie się do wymogu określania klasy i rodzaju pojazdu nie zawsze będzie możliwe (i uzasadnione). W takim przypadku należy więc podać, że środkiem transportu właściwym do odbycia podróży służbowej jest samochód osobowy pracownika o danym numerze rejestracyjnym i pojemności skokowej silnika. Dane te, potrzebne również do ewidencji przebiegu pojazdu, identyfikują pojazd oraz wyznaczają poziom kosztów za przejazd w podróży służbowej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31009 )
Array ( [docId] => 31009 )

Array ( [docId] => 31009 )