Roczne zeznanie podatkowe musi być poprawnie wypełnione i podpisane

Kategoria: PIT
Autor: Bogdan Świąder
Data: 28-04-2014 r.

Najczęściej podstawą korekty rocznych deklaracji PIT, są błędy formalne, które podatnicy popełniają nieświadomie, zapominając o podpisie swoim i małżonka, stosując nieaktualne druki, podając adres zameldowania lub składając wspólne rozliczenie nie posiadając wspólności majątkowej cały rok.

Wypełniając zeznanie roczne należy wpisać aktualny adres zamieszkania, a nie zameldowania. W części B zeznania podatkowego należy wpisać adres zamieszkania odpowiadający stanowi rzeczywistemu w ostatnim dniu roku. Błędem jest umieszczanie adresu zameldowania. Urzędem skarbowym, do którego należy złożyć wypełniony PIT jest ten, który jest właściwy według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego.

 

Należy pamiętać, że zeznanie podatkowe wywołuje skutki prawne tylko wtedy, gdy znajduje się na nim podpis podatnika oraz przy wspólnym rozliczeniu - małżonka.

Przenoszenie sum z załączników

Sumy odliczeń od podatku wykazane w załączniku PIT/O, które są następnie odliczane w zeznaniach rocznych PIT-37 lub PIT-36, mogą przewyższać kwoty obliczonego podatku dochodowego pomniejszonego o składkę zdrowotną. W takiej sytuacji nie wpisuje się pełnej kwoty odliczeń, a tylko kwotę nie przekraczającą należnego podatku. Kolejnym przypadkiem, gdy podatnicy popełniają błędy jest nieprawidłowe odliczenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz emerytalno-rentowne. W formularzu PIT składki zdrowotne odliczane są od podatku, inaczej niż składki na ubezpieczenia społeczne - odliczane są od dochodu.

Za nieprawidłowe zostanie uznane zeznanie PIT złożone przez nowożeńców. Małżonkowie nie mogą dokonywać wspólnego rozliczenie za pierwszy rok po ślubie, gdyż nie wystąpi warunek trwania związku przez cały rok. Błędne jest też złożenie zeznania, gdy ciągłość wspólności majątkowej małżeńskiej nie została zachowana przez rok - tj. nie trwała od samego początku roku podatkowego lub ustała w jego trakcie.

Odliczenia wspólnego nie można dokonać z małżonkiem, którego działalność gospodarcza jest opodatkowana liniowo, kartą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem tonażowym.

Bogdan Świąder

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34742 )
Array ( [docId] => 34742 )