Roczne zeznanie podatkowe musi być poprawnie wypełnione i podpisane

Kategoria: PIT
Autor: Bogdan Świąder
Data: 28-04-2014 r.

Najczęściej podstawą korekty rocznych deklaracji PIT, są błędy formalne, które podatnicy popełniają nieświadomie, zapominając o podpisie swoim i małżonka, stosując nieaktualne druki, podając adres zameldowania lub składając wspólne rozliczenie nie posiadając wspólności majątkowej cały rok.

Wypełniając zeznanie roczne należy wpisać aktualny adres zamieszkania, a nie zameldowania. W części B zeznania podatkowego należy wpisać adres zamieszkania odpowiadający stanowi rzeczywistemu w ostatnim dniu roku. Błędem jest umieszczanie adresu zameldowania. Urzędem skarbowym, do którego należy złożyć wypełniony PIT jest ten, który jest właściwy według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego.

Należy pamiętać, że zeznanie podatkowe wywołuje skutki prawne tylko wtedy, gdy znajduje się na nim podpis podatnika oraz przy wspólnym rozliczeniu - małżonka.

Przenoszenie sum z załączników

Sumy odliczeń od podatku wykazane w załączniku PIT/O, które są następnie odliczane w zeznaniach rocznych PIT-37 lub PIT-36, mogą przewyższać kwoty obliczonego podatku dochodowego pomniejszonego o składkę zdrowotną. W takiej sytuacji nie wpisuje się pełnej kwoty odliczeń, a tylko kwotę nie przekraczającą należnego podatku. Kolejnym przypadkiem, gdy podatnicy popełniają błędy jest nieprawidłowe odliczenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz emerytalno-rentowne. W formularzu PIT składki zdrowotne odliczane są od podatku, inaczej niż składki na ubezpieczenia społeczne - odliczane są od dochodu.

Odliczenia wspólnego nie można dokonać z małżonkiem, którego działalność gospodarcza jest opodatkowana liniowo, kartą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem tonażowym.

Bogdan Świąder

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 34742 )
Array ( [docId] => 34742 )

Array ( [docId] => 34742 )