Rozliczenie podatkowe wynagrodzenia osób zarządzających firmą

Kategoria: PIT
Data: 19-05-2014 r.

Wynagrodzenie z umowy o zarządzanie spółką członek zarządu opodatkuje jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Dotyczy to też sytuacji, gdy umowa została zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Niekiedy członkowie zarządu spółek dodatkowo zawierają umowy z tymi spółkami o świadczenie usług w zakresie zarządzania nimi, jako osoby indywidualnie prowadzące działalność gospodarczą. Pojawiają się jednak wątpliwości, do jakiego źródła przychodu zakwalifikować wynagrodzenie z tytułu takiej umowy: z pozarolniczej działalności gospodarczej czy może z działalności wykonywanej osobiście?

 

Zarówno urząd skarbowy, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny jednoznacznie stwierdziły, że w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe opodatkowanie przychodów z tytułu świadczenia usług zarządzania, menedżerskich lub podobnych na zasadach właściwych dla przychodów z działalności gospodarczej, a w szczególności zastosowania 19% stawki podatku.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o PIT przychodami z działalności wykonywanej są przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Osobną kategorią przychodów z działalności wykonywanej osobiście są przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Wyraźną decyzją ustawodawcy przyjęto zatem swoistą fikcję prawną. W konsekwencji takie osoby nie mogą opodatkować przychodów wynikających z tego typu umów jak na zasadach właściwych dla przychodów z działalności gospodarczej, nawet jeśli wszelkie okoliczności sprawy wskazują na spełnienie przez podatnika przesłanek działania w warunkach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT.

Źródło:

wyrok WSA w Gliwicach z 11 lutego 2014 r., I SA/Gl 60/13

Piotr Maksymiuk, doradca podatkowy, Baker & McKenzie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34873 )
Array ( [docId] => 34873 )