Sejm zgodził się na ratyfikację umowy podatkowej z Singapurem

Kategoria: PIT
Data: 21-06-2013 r.

Nowa umowa podatkowa z Singapurem dotyczy m.in. opodatkowania licencji, dywidend i odsetek, wymiany informacji, tzw. korekt wtórnych pozwalających na usunięcie podwójnego ekonomicznego opodatkowania. Umowa zmienia dotychczasową metodę unikania podwójnego opodatkowania, tj. metodę wyłączenia z progresją na metodę proporcjonalnego zaliczenia.

Sejm zgodził się na ratyfikację przez prezydenta umowy oraz protokołu między Polską a Singapurem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Umowa została przygotowana w oparciu o Modelową Konwencję OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku.

Zmiany dotyczą m.in. opodatkowania licencji, dywidend i odsetek, definicji występujących w umowie, wymiany informacji oraz umożliwienia dokonania tzw. korekty wtórnej, pozwalającej na usunięcie podwójnego opodatkowania. Umowa zmienia dotychczasową metodę unikania podwójnego opodatkowania, tj. metodę wyłączenia z progresją na metodę proporcjonalnego zaliczenia. W umowie znalazła się także tzw. pełna klauzula wymiany informacji podatkowych, która umożliwi stronom m.in. żądanie przekazania informacji znajdujących się w posiadaniu instytucji finansowych oraz banków.

 

Singapur ma trzy główne podatki: podatek od dochodu dla osób fizycznych oraz prawnych (income tax), podatek od towarów i usług (GST - goods and services tax) oraz podatek od nieruchomości (property tax). Są też podatki typu: stamp duty, który jest połączeniem polskiej opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, TV licence fee, który przypomina polski abonament RTV oraz podatek loteryjny.

Obecnie obowiązująca umowa nie przewiduje procedury tzw. korekty wtórnej, co prowadzi do ekonomicznego podwójnego opodatkowania (podwójne opodatkowanie w odniesieniu do tego samego dochodu). Nowa umowa wprowadza taką procedurę (zmieniony art. 9 umowy).

W nowej umowie wprowadzono zastosowanie metody zaliczenia proporcjonalnego dla wszystkich kategorii dochodów. Do tej pory Polska stosowała metodę wyłączenia z progresją w stosunku do kategorii dochodu uregulowanych w dotychczasowej umowie (z wyłączeniem opodatkowania dywidend, licencji oraz odsetek).

Metoda proporcjonalnego zaliczenia polega na tym, że podatek zapłacony od dochodu osiągniętego za granicą jest zaliczany na poczet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł zagranicznych pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika.


Sylwia MaliszewskaZobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31030 )
Array ( [docId] => 31030 )