Od 2014 roku dochody kontrolowanych spółek zagranicznych będą opodatkowane

Kategoria: CIT
Data: 16-05-2013 r.

Rząd chce wprowadzić opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych. Ma to ograniczyć szkodliwą konkurencję ze strony innych państw, oraz unikanie opodatkowania w wyniku przesuwania dochodów do spółek zależnych z rajów podatkowych i krajów o preferencyjnych systemach.

W przygotowanym przez resort finansów projekcie zmian do ustawy o PIT i CIT, zawarto nowe rozwiązanie – opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (tzw. CFC). Oznacza to przypisanie podmiotowi krajowemu do opodatkowania części dochodu zależnej od niego spółki, która jest rezydentem innego państwa. Takie rozwiązanie ma to ograniczyć nadużycia polegające na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w Polsce jako dochodu podmiotów objętych regulacjami podatkowymi państw, które stosują preferencyjne zasady rozliczania, np. w rajach podatkowych.

 

Nowe przepisy wprowadzą m.in. regulacje dotyczące:

  • sprawowania kontroli przez polskiego rezydenta nad spółką CFC,

  • lokalizacji takiej spółki w państwie stosującym niższe opodatkowanie (co najmniej o 25% względem stawki polskiej),

  • uzyskiwania przez spółkę dochodów o charakterze pasywnym oraz

  • zwolnień z obowiązku stosowania nowych przepisów.

Opodatkowane zostaną firmy, których spółki zależne są położone w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (raje podatkowe) oraz te, które poza takimi obszarami sprawują kontrolę nad CFC.

CIT – do końca marca, PIT – do końca kwietnia

Dochody zagranicznych spółek kontrolowanych będą opodatkowane według stawki, która wyniesie 19% podstawy obliczenia podatku. Podatnicy CIT będą składać urzędom skarbowym zeznanie, o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku, do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny. W przypadku osób fizycznych rozliczających PIT termin na rozliczenie będzie dłuższy – do końca kwietnia.

Nowe zasady obejmą polskich rezydentów

Opodatkowanie dochodów zagranicznego podmiotu będzie możliwe, gdy polski rezydent ma kontrolę nad spółką CFC. Warunkiem jej sprawowania jest – zgodnie z projektem – nieprzerwane posiadanie, przez okres nie krótszy niż 30 dni (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 25% udziałów w kapitale bądź 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, albo 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki. W konsekwencji nowe przepisy będą odnosić się wyłącznie do polskiego rezydenta będącego wspólnikiem, który ma istotny wpływ na decyzje ekonomiczne podmiotu zagranicznego, w tym na zakres i rozmiar prowadzonej działalności.

Zastosowanie nowych regulacji dotyczy polskich podmiotów, gdy spółka CFC zostanie zlokalizowana w państwie stosującym niższe opodatkowanie CIT. W projekcie ustawy przyjęto, że mniejsze opodatkowanie występuje wówczas, gdy ustawowa stawka podatku dochodowego (stawka nominalna) jest niższa o co najmniej 25% od stawki krajowej lub, gdy osiągane zagraniczne przychody są w państwie źródła zwolnione albo wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Bogdan Świąder, doradca podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30726 )
Array ( [docId] => 30726 )