Udostępnienie zleceniobiorcy laptopa nie generuje u niego przychodu

Kategoria: PIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 10-03-2015 r.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia nie uzyskuje przychodu w związku z używaniem sprzętów udostępnionych w celu realizacji umowy. Sprawa komplikuje się, jeżeli z urządzenia korzysta na potrzeby prywatne.

Niekiedy przedsiębiorstwa po zawarciu z osobami fizycznymi umów cywilnoprawnych, udostępniają takim osobom sprzęt komputerowy (komputery, laptopy itp.), przeznaczony do wykonywania zadań wynikających z umów. Izba Skarbowa w Katowicach stwierdziła, że w sytuacji gdy urządzenia, których właścicielem jest firma, są wykorzystywane wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z zawartych umów, to po stronie specjalistów (osób fizycznych) przyjmujących zlecenie oraz wykonawców dzieł nie powstanie przychód.

Pojawiają się jednak wątpliwości, czy przychód nie pojawi się po stronie osoby fizycznej, w sytuacji, gdyby korzystała z udostępnionego urządzenia do celów prywatnych lub wypożyczała go innej osobie.

Organ podatkowy wyjaśnił, że jeśli udostępnione specjalistom tablety, telefony komórkowe typu smartfon lub komputery przenośne (typu laptop, notebook) wraz z dostępem do sieci internetowej wykorzystywane są wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z zawartych umów zlecenia i o dzieło, to brak jest podstaw do stwierdzenia, że w takiej sytuacji po stronie osób przyjmujących zlecenie oraz wykonawców dzieł powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PIT.

Jednocześnie Izba Skarbowa zaznaczyła, że osoby te uzyskiwałyby nieodpłatne świadczenia, które podlegałyby opodatkowaniu, jeżeli korzystałyby z tych urządzeń w celach prywatnych, a spółka ponosiłaby koszty takiego korzystania w całości lub w części.

W konsekwencji na spółce nie będzie ciążył obowiązek obliczania, poboru i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu zgodnie z 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 stycznia 2015 r., nr IBPBII/1/415-885/14/BJ

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36764 )
Array ( [docId] => 36764 )