Ulga na dzieci w PIT 2012

Kategoria: PIT
Data: 15-03-2013 r.

Ulga na dzieci w zeznaniu za 2012 r. podlega odliczeniu na tzw. starych zasadach, czyli na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego oraz sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

Ulga na dzieci ma zastosowanie w odniesieniu do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 tej ustawy, w związku z wykonywaniem ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Ulga przysługuje na dziecko niepełnoletnie i pełnoletnie dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, jeżeli dzieci te uczą się m.in. w szkołach, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym (art. 27f ustawy o PIT).

Nie ma tu wymogu posiadania dowodów poniesienia wydatków na utrzymanie i wychowanie dziecka. Podatnicy wykazują tę ulgę w załączniku PIT/O, podają tam liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku numeru – imię, nazwisko oraz datę urodzenia.

Kwota ulgi za cały rok wynosi 1112,04zł co daje 92,67 zł miesięcznie.

 

Przykład: Rozliczenie ulgi z dzieckiem osiągającym dochód

Córka podatnika studiuje wieczorowo, od października 2012 r. i osiąga własne dochody z umów zlecenia w wysokości 2.000 zł za 2012 r.

Jeśli dzieci osiągają dochody opodatkowane według skali podatkowej (m.in. z umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło) oraz na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT (niektóre dochody z kapitałów pieniężnych), ustawodawca zastrzegł, że dochód ten nie powinien przekroczyć określonej kwoty. Wyznacza ją iloraz obowiązującej w danym roku kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli 3.089 zł.

Skoro córka podatnika osiągnęła w 2012 r. dochody opodatkowane według skali podatkowej i nie przekroczyły one 3.089 zł, to po spełnieniu pozostałych ustawowych warunków podatnik ma prawo skorzystać z ulgi na dziecko za cały 2012 r.

Katarzyna Trzpioła, wykładowca na wydziale Zarządzania UW


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30970 )
Array ( [docId] => 30970 )

Array ( [docId] => 30970 )