Ulga rehabilitacyjna w PIT - potrzebne dokumenty

Kategoria: PIT
Data: 14-03-2013 r.

Wydatki na cele rehabilitacyjne, wymienione w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT, aby mogły być odliczone od dochodu, muszą zostać udokumentowane dowodami poniesienia, czyli rachunkami, fakturami VAT czy dowodami wpłaty.

Brak konieczności posiadania dowodów ich poniesienia dotyczy tylko niewielkiej liczby tytułów, z których ulga rehabilitacyjna przysługuje:

  • opłacenia przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa (art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy o PIT),
  • utrzymania przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej (art. 26 ust. 7a pkt 8),
  • używania samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (art. 26 ust. 7a pkt 14).

W tym wypadku podatnik musi się liczyć z tym, że będzie na żądanie organów kontroli:

  • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika,
  • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
  • okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

 

Odliczeniu od dochodu nie podlegają wydatki na leki:

  • sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON-u lub ze środków NFZ, ZFŚS albo
  • zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie (art. 26 ust. 7b ustawy o PIT).

Wydatki na leki podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, pod warunkiem że nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Katarzyna Trzpioła, wykładowca na wydziale Zarządzania UW


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30969 )
Array ( [docId] => 30969 )