Upewnij się, kiedy wydatki można zaliczyć bezpośrednio do kosztów

Kategoria: PIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 16-08-2016 r.

Kiedy przeprowadzone prace mają charakter remontowy i można zaliczyć poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów? Sprawdź stanowisko organów podatkowych.

Podatniczka prowadziła działalność gospodarczą, w lokalu, który nie był remontowany od lat osiemdziesiątych. Przeciekały okna i dach. Kobieta postanowiła przeprowadzić gruntowny remont: wymieniono okna i zamontowano parapety, przeprowadzono też remont dachu, a wewnątrz budynku pomalowano ściany i  położono terakotę. Wątpliwości dotyczyły tego, czy wydane sumy na prace budowlane można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Podatniczka uważała, że przeprowadzone prace mają charakter remontowy i może zaliczyć poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów. Organ podatkowy przyznał jej rację.

Zapamiętaj

  • Przebudową jest rezultat prac budowlanych, którego istotą jest zmiana struktury wewnętrznej obiektu już istniejącego, nie powodująca jednak zwiększenia ani jego powierzchni, ani też kubatury.
  • Rozbudowa polega na zwiększeniu, w wyniku prac budowlanych, powierzchni lub kubatury budynku.
  • Rekonstrukcja to ponowna budowa, w efekcie której nastąpi odtworzenie określonych elementów obiektu w tej przestrzeni, którą dotychczas elementy te zajmowały. Zazwyczaj dotyczy elementów zużytych lub zniszczonych.
  • Adaptacja natomiast polega na przystosowaniu obiektu do nowej funkcji, której dotychczas nie pełnił, a modernizacja to unowocześnienie, tj. wyposażenie obiektu bądź jego elementów składowych w takie urządzenia lub cechy, których wcześniej nie miał, a które są wytworem nowszej myśli technicznej.

Ulepszenie środka trwałego polega zatem na dokonywaniu nakładów na ten środek, które powodują wzrost wartości użytkowej tego środka.

Zapamiętaj!

Remontem jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. Można stosować wyroby budowlane inne niż użyto w stanie pierwotnym.

W komentowanej interpretacji przeprowadzone w lokalu prace przykładowo: wymiana okien, czy położenie papy na dachu, były pracami remontowymi. W konsekwencji izba skarbowa  uznała, że wydatki związane z tego typu pracami mogą stanowić bezpośrednio koszty uzyskania przychodów.

Zapamiętaj

Istotą remontu są działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, w tym również polegające na wymianie zużytych składników technicznych następujące w toku eksploatacji środka trwałego i będące wynikiem tej eksploatacji, niezwiększające jego wartości początkowej.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 czerwca 2016 r., nr 1061-IPTPB1.4511.265.2016.2.KLK

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39428 )
Array ( [docId] => 39428 )

Array ( [docId] => 39428 )