Usługi wspólnika spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych

Kategoria: PIT
Data: 12-11-2013 r.

Często wspólnicy spółek osobowych np. jawnej, prowadzący działalność gospodarczą świadczą usługi również dla spółki w której mają udział. Przykładem takiego działania może być wystawienie faktury spółce za najem lokalu czy świadczone usługi. Sprawdź, czy takie wydatki spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Wydatki na zakup towarów i usług od wspólnika spółki jawnej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeśli zostały poniesione w związku z działalnością prowadzoną przez spółkę.

Na wstępie warto przypomnieć, że spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Przychody z udziału w spółce i koszty ich uzyskania rozliczają wspólnicy, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) w spółce (art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do kosztów uzyskania przychodów zaliczamy koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródeł, z wyjątkiem tych, które zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT. A zatem, aby wydatki mogły być zaliczone do kosztów podatkowych, muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, ich poniesienie musi mieć związek z prowadzoną działalnością, a ponadto – nie mogą stanowić kosztów niepodatkowych, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT.

Pierwszy warunek będzie spełniony, jeśli koszt np. najmu lokalu został poniesiony w związku z prowadzoną przez spółkę działalnością. Wątpliwości, w kontekście drugiego warunku, może natomiast budzić okoliczność, że świadczenie usług i sprzedaż towarów są dokonywane przez jednego ze wspólników na rzecz spółki. Należałoby więc rozpatrzeć, czy w sprawie nie znajdzie zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, który wyłącza z kosztów podatkowych wartość pracy własnej podatnika.

W mojej ocenie powołany przepis nie znajdzie zastosowania, jeśli do świadczenia usług i sprzedaży towarów dochodzi między odrębnymi podmiotami, tj. osobą prowadzącą działalność gospodarczą i spółką, nie może więc być tu mowy o pracy własnej wspólnika. Podobne stanowisko zajął dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 7 czerwca 2010 r. (ITPB1/415-271/1/WM). Zdaniem organu art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał zastosowania, gdyż wykonywanie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie jest pracą wspólnika w rozumieniu tego przepisu. Niemniej, niektóre organy skarbowe zajmują przeciwne do przedstawionego stanowisko, zgodnie z którym konieczne jest wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wspólnika świadczącego usługi odpowiedniej części (proporcjonalnej do posiadanego udziału w zysku) wydatku poniesionego na ich zakup.

Podsumowując, omawiane wydatki mogą być rozliczone w kosztach uzyskania przychodów przez wszystkich wspólników spółki jawnej (także przez wspólnika świadczącego wymienione usługi i sprzedającego towary) w proporcji do posiadanych udziałów, o ile ich poniesienie ma związek z prowadzoną przez spółkę działalnością.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31083 )
Array ( [docId] => 31083 )

Array ( [docId] => 31083 )