Uwaga! Nowe przepisy dla podatników

Kategoria: PIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 26-04-2019 r.

Rząd przyjął właśnie Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022. Zmiany zakładają m.in.: obowiązkowy split payment dla niektórych branż, obniżenie stawki podatkowej z 18% do 17%.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP) jest uchwalany przez Radę Ministrów do końca kwietnia danego roku i stanowi podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. W planie znalazły się też obszerne zmiany w podatkach.

Split payment

 

Obligatoryjna forma MPP będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia lub odpowiedzialności solidarnej.

Dodatkowo, z uwagi na zdiagnozowane nieprawidłowości obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte będą również transakcje, których przedmiotem są:

  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych;
  • węgiel i produkty węglowe;
  • maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz
  • urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria.

Obligatoryjny MPP będzie stosowany w relacjach B2B wyłącznie w transakcjach o wartości powyżej 15 tys. zł, czyli transakcjach objętych obowiązkiem regulowania za pośrednictwem rachunku bankowego. Elementem identyfikującym obowiązkowe zastosowanie MPP do danej transakcji będzie odpowiednia informacja zamieszczona na fakturze.

Termin wprowadzenie zmian: od 1 stycznia 2020 r.

Kasy online

Zmiany polegają na wprowadzeniu rozwiązania pozwalającego na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kas rejestrujących (zwanych dalej: „kasami online”) przesyłających dane do centralnego systemu informatycznego (zwanego dalej „Centralnym Repozytorium Kas”), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Termin: ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach wejdzie w życie 1 maja 2019 r.

Sprawdź też: 

Wprowadzenie „testu przedsiębiorcy”

Zmiany mają na celu graniczenie skali zjawiska nieuprawnionego kwalifikowania przychodów otrzymywanych przez osoby fizyczne do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza” i w efekcie ograniczenie arbitrażu podatkowego i dualizmu rynku pracy. Przepisy prawa podatkowego umożliwiają osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wybór formy opodatkowania osiąganych dochodów.

Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące kwalifikacji i rozliczania przychodów otrzymywanych przez te osoby nie zapewniają jednak, że korzystne rozwiązanie stosowane będzie jedynie do dochodów osiągniętych w związku z faktycznie prowadzoną działalnością gospodarczą. Obserwacja praktyki wskazuje, że w celu ograniczenia skali zjawiska nieuprawnionego kwalifikowania przychodów otrzymywanych przez osoby fizyczne do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza wymagane jest wprowadzenie zmian w art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Termin: planowane wejście w życie rozwiązania 1 stycznia 2020 r.

Kontynuacja ograniczania klina podatkowego

Celem zmienionych przepisów jest zmniejszenie obciążeń podatników podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez:

  • zwolnienie z opodatkowania dochodów pracowników do ukończenia 26. roku życia,
  • podwyższenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów (KUP) dla pracowników,
  • obniżenie stawki podatkowej z 18% do 17%.

Termin: planowane wejście w życie rozwiązań to 1 października 2019 r. i 1 stycznia 2020 r.

Źródło: Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019–2022

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41010 )
Array ( [docId] => 41010 )