Używanie prywatnego telefonu do celów służbowych - zwolnienie z pit

Kategoria: PIT
Data: 14-09-2015 r.

Refundacja pieniężna wypłacana przez spółkę z tytułu używania przez pracowników prywatnych telefonów przy wykonywaniu obowiązków służbowych korzysta ze zwolnienia z PIT. Wynika to z przepisów ustawy oraz interpretacji organów podatkowych.

Spółki często w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekazują pracownikom telefony komórkowe do wykonywania zadań służbowych. Czasami też firmy dają możliwość używania prywatnych telefonów do celów służbowych. Pojawia się jednak pytanie, czy wypłata ekwiwalentu pracownikowi z tytułu używania prywatnego telefonu do celów służbowych będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

W praktyce za objęte zwolnieniem jako sprzęt (przedmiot, rzecz, urządzenie o charakterze użytkowym), narzędzie lub materiał są uznawane np. rower, meble biurowe, komputer, drukarka, programy komputerowe. Sposób sformułowania zwolnienia, pasujący raczej do tradycyjnej gospodarki „materiałochłonnej”, powoduje, że organy podatkowe mogą odmawiać zastosowania go w przypadku wydatków niezwiązanych ze ściśle rozumianymi „narzędziem, materiałem lub sprzętem”, a zwłaszcza w odniesieniu do usług nabywanych w interesie pracodawcy (np. kwestionowane jest zwolnienie zwrotu kosztów dostępu do Internetu).

Co do kwestii wysokości zwolnionego ekwiwalentu powinien zaistnieć racjonalny związek pomiędzy kwotą wypłaconą pracownikowi a wartością używanych rzeczy. Czasami wskazuje się, że ekwiwalent jest zwolniony do wysokości wydatków poniesionych przez pracownika na nabycie sprzętu. Pracodawca powinien zażądać od pracownika dowodu, że konkretna rzecz jest jego własnością. Mogą to być np. faktury lub inne dowody zakupu, a także oświadczenie poparte wiarygodnymi dowodami.

Warto zauważyć, że art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT jest jednym z kilku przepisów zwalniających z opodatkowania różne świadczenia w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Inne dotyczą np. ubioru służbowego, świadczeń bhp, dowozu pracowników autobusem, świadczeń związanych z podróżą służbową pracownika, zakwaterowania pracownika, zwrotu kosztów używania pojazdów stanowiących własność pracownika.

Brak właściwego uregulowania tej kwestii powoduje, że istnieją świadczenia, które w świetle przepisów organy podatkowe teoretycznie mogłyby chcieć opodatkować, choć byłoby to całkowicie wbrew zdrowemu rozsądkowi i istocie podatku dochodowego (np. zwrot pracownikowi wydatków poniesionych na potrzeby pracodawcy, ale nie w trakcie podróży służbowej, np. kosztów przejazdu taksówką, doraźnych zakupów na potrzeby służbowe, czy spożycia przez pracownika posiłku w trakcie służbowego spotkania).

Minister finansów w swojej interpretacji uznał, że wolne od PIT są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność. W konsekwencji pracodawca jako płatnik nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy z tego tytułu. Kwota ekwiwalentu wypłacana przez spółkę z tytułu używania przez pracowników prywatnych telefonów przy wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz spółki korzysta ze zwolnienia.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 maja 2015 r., nr IPTPB1/4511-153/15-4/MD

Piotr Maksymiuk, doradca podatkowy, partner w Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37890 )
Array ( [docId] => 37890 )