Nie trzeba płacić PIT od nagród z programów lojalnościowych

Kategoria: PIT
Autor: Wojciech Pietrasiewicz
Data: 14-09-2015 r.

Świadczenia rzeczowe przyznane w programie lojalnościowym, np. za testowanie produktów, nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Aby jednak tak się stało, trzeba spełnić określone warunki.

Niekiedy spółki organizujące promocje polegające na przyznawaniu klientom nagród w zamian za uzbierane punkty, nie do końca są w stanie prawidłowo rozliczyć się z fiskusem. W szczególności wątpliwości dotyczą tego, czy w przypadku przekazywanych nagród znajduje zastosowanie zwolnienie z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT.

 

Właśnie w takiej sprawie wypowiedział się urząd skarbowy, który stwierdził, że wartość nagród będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł, a organizator ma obowiązek wystawić PIT-8C.

Sprawa trafiła jednak do WSA, który nie podzielił stanowiska urzędu. Zdaniem sądu otrzymane nagrody będą miały charakter świadczeń nieodpłatnych, ponieważ stanowią reakcję na standardowe zachowania konsumenckie, których nie można potraktować jako ekwiwalent otrzymanego świadczenia. Sąd wyjaśnił, że testowanie produktu ma zachęcić klienta do nabycia produktu. Ma więc cechy zwykłej reklamy i promocji, takie same, jak w przypadku gdy potencjalnym klientom w miejscach publicznych przekazywane są próbki towarów w celu nakłonienia ich do nabycia produktu albo do uzyskania bądź utrwalenia dobrej marki. Dlatego też zdaniem sądu nagradzanie takiego zachowania klienta nie może być uznane za odpłatne.

Tego samego zdania był też Naczelny Sąd Administracyjny, do którego sprawa ostatecznie trafiła. Sąd potwierdził, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych będą nagrody o wartości nieprzekraczającej 200 zł, których celem jest nakłonienie do zakupu produktu spółki, budowa marki, o ile nie są przyznawane pracownikom spółki.

We wskazanej sprawie organ podatkowy próbował zakwestionować możliwość zastosowania zwolnienia przez podatnika, uznając, że przyznawane uczestnikom programu nagrody nie stanowią nieodpłatnego świadczenia, co powodowałoby brak możliwości zastosowania zwolnienia do nagród poniżej 200 zł.

W rzeczywistości wszystkie działania, za które organizator programu przyznawał konsumentom punkty zamieniane na nagrody, stanowiły zachęty do pojawienia się w lokalach partnerów programu nabywania produktów albo promowania partnerów programu. Nie można więc twierdzić, że przyznawanie nagród w ramach tak ukształtowanego programu jest odpłatne.

Źródło:

Wyrok NSA z 23 kwietnia 2015 r., II FSK 1138/13

Wojciech Pietrasiewicz, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37810 )
Array ( [docId] => 37810 )