Wypłacone pracownikom świadczenia urlopowe można zaliczyć do kosztów

Kategoria: PIT
Data: 10-05-2013 r.

Pośród narzędzi polityki socjalnej zakładów pracy znajdują się również świadczenia urlopowe – uproszczony odpowiednik funduszu socjalnego załogi. Oprócz wsparcia pracowników ten rodzaj świadczeń umożliwia pracodawcy również obniżenie podatku dochodowego.

Świadczenia urlopowe mogą wypłacać pracodawcy spoza sfery budżetowej, zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeśli nie utworzyli oni zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS, fundusz).

Warunki uznania wypłaconego świadczenia za koszt

Zasadą jest, że koszty polityki socjalnej pracodawcy nie mogą stanowić jego kosztów uzyskania przychodów. Wydatki na działalność socjalną zostały bowiem wyłączone przez ustawodawcę z kosztów podatkowych (kosztami są jednak odpisy przekazane na ZFŚS). Wyjątkowo więc kosztem uzyskania przychodów są świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Do kosztów nie zalicza się natomiast świadczeń urlopowych wypłacanych niezgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z .2012 r. poz. 592 ze zm.; dalej: ustawa o ZFŚS) np. wówczas, gdy wypłacane świadczenie nie spełnia któregoś z warunków przewidzianych przepisami ustawy o ZFŚS. Ustawowy obowiązek prowadzenia funduszu nie jest oczywiście bezwzględny, jednak uchylenie się od niego daje prawo do korzystania z podatkowo atrakcyjnego świadczenia urlopowego tylko w niektórych przypadkach.

Nie będą więc mogli zaliczyć w koszty świadczenia urlopowego pracodawcy, którzy wypłacają je w wysokości wyższej niż przewidziana ustawą o ZFŚS (kosztem będzie mogło być jednak świadczenie do ustawowej wysokości), czy też zatrudniający 20 lub więcej pracowników (por. m.in. interpretację ogólną dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 listopada 2007 r., nr ILPB3/423-84/07-2/EK). Nie ma za to znaczenia opóźnienie w wypłacie świadczenia urlopowego (powinno być wypłacone nie później, niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu pracownika).

Zaliczka na podatek dochodowy

U pracowników świadczenie urlopowe korzysta ze zwolnienia z oskładkowania, jednak na gruncie PIT obciążone jest podatkiem (powiększa bowiem przychody ze stosunku pracy). Warto pamiętać, że zwolnieniu z oskładkowania podlega tylko świadczenie do kwoty nieprzekraczającej wysokości odpisu podstawowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31008 )
Array ( [docId] => 31008 )