Wkrótce uproszczenia w prowadzeniu firmy

Kategoria: PIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 30-05-2019 r.

Jeszcze w tym roku mają wejść w życie przepisy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Przewidują one m.in.: uproszczenia dla kartowiczów i złagodzenie zasad dokonywania wpłat na PFRON.

Podatnicy na karcie  

Projekt wprowadza możliwość dołączenia formularza PIT-16Z do wniosku CEIDG (art. 70 pkt 2 projektu).

Celem tej zmiany jest zapewnienie przedsiębiorcy rozliczającemu się na podstawie karty podatkowej możliwości dołączenia do wniosku CEIDG formularza PIT-16Z. Druk PIT-16Z służy do zgłaszania informacji o zakończeniu działalności gospodarczej oraz zmian wpływających na wysokość podatku.

Dzisiaj jest tak, że przedsiębiorca rozliczający się w formie karty podatkowej, który dokonuje zmiany lub likwidacji działalności gospodarczej, jest zmuszony zgłaszać informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG i osobno w urzędzie skarbowym (PIT-16Z).

Ustawa eliminuje dwukrotne powiadamianie przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego (raz za pośrednictwem CEIDG, drugi poprzez złożenie druku PIT-16Z).

Jednocześnie zachowane zostaną terminy wynikające z przepisów dot. karty podatkowej ujęte w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Odroczenie płatności zachowku

Projekt umożliwia obniżenie, rozłożenia na raty lub odroczenia płatności kwoty zachowku  przypadku gdy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo (art. 2 pkt 3 projektu).

Nowe przepisy zakładają, aby w przypadku, gdy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo, zobowiązany do zapłaty sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia mógł żądać jej obniżenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia tej sumy na raty.

W przypadku rozłożenia na raty zachowku, terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać dwóch lat. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd, na wniosek zobowiązanego, może natomiast odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

Wstępne badania lekarskie

Po zmianach pracownik nie będzie podlegać wstępnym badaniom lekarskim, jeżeli posiada aktualne orzeczenie lekarskie. Zdaniem twórców projektu obecne brzmienie art. 229 § 11 Kodeksu pracy nakłada na pracodawców nieuzasadniony obowiązek, który zwiększa koszty ich działalności.

Wpłaty na PFRON

Nowelizacja zmierza do zmniejszenia składki odprowadzanej na PFRON przez pracodawców zatrudniających od 25 do 27,99 pracowników, tak aby wysokość obowiązkowych wpłat wzrastała w miarę zwiększenia zatrudnienia i nie stanowiła tak dużego obciążenia przy przekroczeniu obecnego progu o pojedynczych zatrudnionych.

 

Polecamy w portalu FK:

 

 

 

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41068 )
Array ( [docId] => 41068 )