Wydatki na wynajem lokalu można zaliczyć do kosztów podatkowych

Kategoria: PIT
Data: 16-03-2014 r.

Koszty wynajmu mieszkania dla prezesa zarządu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Koszt ten stanowi dla prezesa spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT jako składnik jego wynagrodzenia.

Zdarza się, że spółki zatrudniając prezesa zarządu, wynajmują także dla niego mieszkanie. Zdarzenie takie ma duże znaczenie w przypadku odliczania kosztów wynajmu nieruchomości na gruncie podatku CIT oraz PIT.  

Warunkiem zaliczenia wydatku na wynajem mieszkania przez firmę do kosztu uzyskania przychodów jest jego związek z możliwością uzyskania przez spółkę przychodu. Nie zalicza się do kosztów podatkowych wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów.

Nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu dokonywania jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców spółki. Jeżeli prezes zarządu spółki, dla którego firma wynajmuje mieszkanie, nie jest jednocześnie jej udziałowcem, wówczas koszty wynajmu mogą być zaliczone do kosztów podatkowych.  

Mieszkanie dla prezesa na gruncie PIT

Pozostawienie do dyspozycji prezesa zarządu spółki mieszkania uznać należy za udostępnione mu nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu. Jeśli członek zarządu spółki jest jej pracownikiem, zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z nim za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności zalicza się do nich wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, rożnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jeżeli obowiązek ponoszenia wydatków na zapewnienie mieszkania dla prezesa wynika z podpisanej z nim umowy o pracę, przychód ten będzie stanowił dla niego przychód ze stosunku pracy.

Część tego przychodu będzie mogła korzystać ze zwolnienia. Zgodnie bowiem z art. 21 ust1 pkt 19 ustawy o PIT zwolniona z podatku dochodowego jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14 – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.

Adam Malinowski, prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34434 )
Array ( [docId] => 34434 )

Array ( [docId] => 34434 )