Zakup nowych technologii w rozliczeniu za 2015 r. jeszcze na starych zasadach

Kategoria: PIT
Data: 19-02-2016 r.

Podatnicy podatku dochodowego rozliczający rok 2015 r mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania (dochodu) wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii. Podstawą takich odliczeń są przepisy art. 26c ustawy o PIT i art. 18b ustawy o CIT, który od 1 stycznia 2016 r. został uchylony.

Za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która:

  • umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług,
  • nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej (np. instytutu badawczego).

Wysokość ulgi na nabycie nowych technologii jest limitowana, ponieważ przedsiębiorcy wolno odliczyć nie więcej niż 50% poniesionych z tego tytułu wydatków.

Ulga, o której mowa, nie przysługuje m.in. podatnikom PIT korzystającym z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według 19% liniowej stawki podatku. To samo dotyczy podatników PIT i CIT, którzy w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadzili działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Ulga nie ma także zastosowania do technologii wytworzonych we własnym zakresie. Konieczne jest bowiem ich nabycie od podmiotu zewnętrznego. Z nabyciem nowych technologii uprawniającym do skorzystania ulgi nie jest tożsame nabycie innowacyjnego środka trwałego, przy którego budowie zastosowano takie technologie (zob. interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 kwietnia 2011 r. (nr ILPB1/415-55/11-2/IM).

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym podatnik poniósł wydatki na nabycie nowych technologii. Jeśli jednak dokonał przedpłat (zadatków), to takie odliczenie jest możliwe w rozliczeniu za rok, w którym nową technologię wprowadził do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

Przykład:

ZAKUP NOWYCH TECHNOLOGII

Spółka z o.o. produkująca części motoryzacyjne w 2014 roku dokonała przedpłaty na poczet nabycia nowej technologii w zakresie obróbki metalu. Do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych wprowadziła ją w styczniu 2015 roku. Oznacza to, że odliczenie wydatków poniesionych na nabycie wspomnianej technologii, łącznie z dokonaną przedpłatą, było możliwe dopiero w zeznaniu CIT-8 za 2015 rok.

Przepisy przewidują sytuacje, w których podatnik traci prawo do odliczeń z tytułu ulgi na nabycie nowych technologii (tak będzie np. w razie otrzymania zwrotu wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie). W takich przypadkach ma on obowiązek w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania (dochodu) o kwotę dokonanych odliczeń, a jeśli poniósł stratę – do jej zmniejszenia o wspomnianą kwotę.

Skorzystanie z ulgi nie pozbawia przedsiębiorcy prawa do potrącenia w kosztach odpisów amortyzacyjnych od nowych technologii, których to odliczenie dotyczy.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zostały uchylone przepisy art. 26c ustawy o PIT i art. 18b ustawy o CIT umożliwiające korzystanie z ulgi na nabycie nowych technologii. Prawo do takiego odliczenia po tej dacie zachowali jednak podatnicy, którzy nie później niż do końca 2015 roku dokonali wydatku objętego ulgą i wpisali nabyte nowe technologie do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (art. 11 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, Dz.U. z 2015 r. poz. 1767).

Mariusz Olech, specjalista ds. podatków

Tagi: pit, cit

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38613 )
Array ( [docId] => 38613 )