Zmiany w uldze prorodzinnej zastosujemy do rozliczenia PIT za 2013 rok

Kategoria: PIT
Data: 15-11-2012 r.

W rozliczeniu PIT 2013 roku prawo do ulgi prorodzinnej stracą osoby posiadające jedno dziecko, których dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne przekroczy 112 000 zł rocznie. Na zmianie zyskają natomiast osoby posiadające troje i więcej dzieci. Osoby z dwójką dzieci będą rozliczać się na dotychczasowych zasadach.

Ulga prorodzinna zostanie ograniczona dla osób mających jedno dziecko. W przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy posiadających w roku podatkowym wyłącznie jedno dziecko, na które przysługuje odliczenie, ulga nie będzie przysługiwała, jeżeli łączne dochody małżonków przekroczą kwotę 112 000 zł.

W przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim, ale będących osobami samotnie wychowującymi dziecko, posiadających w roku podatkowym wyłącznie jedno dziecko, na które przysługuje odliczenie, ulga nie będzie przysługiwała, jeżeli dochody tego podatnika przekroczą kwotę 112 000 zł.

W przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim, posiadających w roku podatkowym wyłącznie jedno dziecko, na które przysługuje odliczenie, ulga nie będzie przysługiwała, jeżeli dochody podatnika przekroczą kwotę 56 000 zł.

Wysokość odliczenia nie ulegnie zmianie w przypadku rodziców z dwójką dzieci i będzie wynosić na każde dziecko po 1 112,04 zł odliczenia od podatku - bez względu na osiągniętą kwotę dochodów.

Na trzecie dziecko kwota odliczenia wzrośnie o 50%, czyli wyniesie rocznie 1 668,06 zł, a na czwarte i każde następne dziecko - o 100%, czyli rocznie 2 224,08 zł. Tu również nie będzie miała znaczenia kwota dochodów uzyskanych przez rodziców.

Zmiany w wielkości ulgi prorodzinnej w zależności od liczby dzieci oraz osiąganego dochodu obrazuję poniższa tabela.

WIELKOŚĆ ULGI PRORODZINNEJ W PIT 2012 - 2013

Liczba dzieci

2012

2013

Różnica

1 dziecko (dochód powyżej 112 000 zł)

1 112,04 zł

0 zł

-1 112,04 zł

1 dziecko (dochód poniżej 112 000 zł)

1 112,04 zł

1 112,04 zł

0zł

2 dzieci

2 224,08 zł

2 224,08 zł

0 zł

3 dzieci

3 336,12 zł

3 892,14 zł

556,02 zł

4 dzieci

4 448,16 zł

6 116,22 zł

1 668,06 zł

5 dzieci

5 560,20 zł

8 340,30 zł

2 780,10 zł

Należy jednak pamiętać, że opisane zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2013 r., co oznacza, że podatnicy zastosują je po raz pierwszy w rozliczeniach za rok 2013 r. (składanym do końca kwietnia 2014 r.). W rozliczeniu za rok 2012 zasady obliczania ulgi prorodzinnej pozostaną bez zmian w porównaniu z rozliczeniem za 2011 r.

Zmiany podyktowane są niekorzystną sytuacją demograficzną kraju. Stąd też, zdaniem resortu finansów, zasadne jest promowanie rodzin wielodzietnych.

Podstawa prawna:

art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361).

Katarzyna Borkowska, specjalista z zakresu prawa podatkowego

Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Brzozowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 30912 )
Array ( [docId] => 30912 )

Array ( [docId] => 30912 )