Zwolnienie z PIT dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia

Kategoria: PIT
Autor: Jakub Rychlik
Data: 19-06-2019 r.

Wynagrodzenia dla młodych ludzi uzyskujących przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego z umów zlecenia oraz umów o dzieło będą mogły korzystać ze zwolnienia od PIT.Zwolnienie nie będzie miało charakteru obligatoryjnego. To podatnik będzie decydował czy chce z niego skorzystać czy też nie.

Zwolnienie będzie przysługiwało do określonej wysokości uzyskanych przychodów.

Będzie  to kwota 85.528 zł, zaś w tym roku z racji tego, że ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 sierpnia br. kwota ta wynosić będzie 35.636,67 zł.

Nadwyżka powyżej tych kwot będzie podlegała opodatkowaniu PIT na tych samych zasadach, które obowiązują co pozostałych podatników uzyskujących przychody z tych źródeł. Zwolnienie będzie miało zastosowanie w tym roku do przychodów uzyskanych od początku sierpnia br. Natomiast przychody uzyskane od stycznia do końca lipca będą opodatkowane na dotychczasowych zasadach.

Zwolnienie z podatku

Aby móc skorzystać z przewidzianego rozwiązania pracodawcy mogą umówić się z pracownikami na przesunięcie wypłaty wynagrodzenia po 1 sierpnia br. Dzięki temu będzie można zaoszczędzić na wydatkach w firmie. Tak samo można postąpić w sytuacji, gdy wynagrodzenie jest wypłacane przed ukończeniem przez pracownika 26 roku życia. Pracodawca może zdecydować się na wypłatę np. trzech pensji z góry, dzięki czemu nie będzie trzeba od nich pobierać zaliczki na PIT.

Podatnicy, którzy skorzystają ze zwolnienia nie będą mogli zastosować zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, które jakie przysługuje twórcom z praw autorskich oraz artystom wykonawcom z praw pokrewnych.

Zwolnienie od PIT będzie stosowane przy wypłacenie wynagrodzenia przez pracodawcę. Nie zastosuje on go wtedy, gdy pracownik złoży mu oświadczenie o niezastosowaniu zwolnienia. Tak będzie od początku przyszłego roku. Natomiast w tym roku będzie na odwrót, to znaczy pracodawca nie będzie pobierał zaliczek na PIT, jeśli pracownik złoży mu oświadczenie, że jego wynagrodzenie będzie zwolnione od PIT. Zaliczek nie będzie trzeba pobierać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Przykład:

Pracownik złoży oświadczenie pracodawcy o korzystaniu ze zwolnienia w sierpniu 2019 r. Od wynagrodzenia wypłaconego w sierpniu będzie trzeba pobrać zaliczkę na PIT bez względu na to, czy oświadczenie zostanie złożone przed wypłatą. Ale już we wrześniu zaliczka na PIT nie będzie pobierana.

Zastosowanie zwolnienia od PIT nie będzie zwalniało od sporządzenia informacji PIT-11. Zarówno w sytuacji, gdy pracownik będzie korzystał ze zwolnienia czy też nie, pracodawca będzie miał obowiązek jego sporządzenia.

Opinia eksperta

W projekcie ustawy nowelizującej ustawę o PIT nie znalazły się zapisy, co do tego czy będzie możliwe cofnięcie wniosku o niezastosowanie zwolnienia od PIT, czyli czy możliwy byłby powrót do zwolnienia od PIT w ciągu roku. Oczywiście przy spełnieniu warunków nieprzekroczenia limitu przychodów i wieku podatnika. Wydaje się, że nie, bo skoro oświadczenie o nieskorzystaniu ze zwolnienia dotyczyć ma całego roku, to należy dojść do wniosku, że skoro nie ma wpisanej możliwości powrotu do zwolnienia i niepopierania zaliczek, to trzeba już je będzie pobierać do końca roku.

Jest jeszcze jedna kwestia, która wymaga zwrócenia uwagi, a mianowicie to, czy podatnik dokonując rocznego rozliczenia będzie mógł postąpić inaczej w stosunku do uzyskanych przychodów niż płatnik. To znaczy, czy będzie mógł np. skorzystać ze zwolnienia przy składaniu zeznania w sytuacji, gdy płatnik nie pobierał zaliczek. Kwestia ta jest przemilczana w projekcie i dobrze byłoby, gdyby została wyjaśniona.

Podsumowanie zmian

Rozwiązanie zaproponowane przez fiskusa z pewnością jest korzystne dla młodych ludzi. Zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy i pozwala na uzyskiwanie wyższego wynagrodzenia netto. W przypadku najbardziej ambitnych młodych ludzi i najlepiej zarabiających pojawi się dylemat, czy korzystać z tego rozwiązania mając na uwadze brak możliwości skorzystania ze zryczałtowanych kosztów przysługujących twórcom.

 

Polecamy w Portalu FK:

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – przekazany do opiniowania.

 

 

Jakub Rychlik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41073 )
Array ( [docId] => 41073 )