Zwrot kosztów noclegu nie zawsze jest przychodem

Kategoria: PIT
Autor: Piotr Kowalski
Data: 16-06-2014 r.

Pracownik nie zapłaci podatku PIT od przychodów, jakimi są kwoty ponad limity zawarte w rozporządzeniu o podróżach służbowych. Musi być spełniony jednak warunek, że pracodawca wyrazi zgodę na zapłacenie lub zwrot kosztów ceny noclegu lub wyżywienia przekraczające limity z rozporządzenia.

W czasie zagranicznych lub krajowych podróży służbowych pracownicy nabywają śniadania, obiady i kolacje oraz noclegi w hotelach. Koszty te pokrywają ze środków spółki otrzymanych przed rozpoczęciem podróży w formie zaliczki albo ze środków znajdujących się na karcie należącej do spółki przekazanej pracownikowi na czas podróży służbowej. Zdarza się też, że pracownicy pokrywają koszty delegacji z własnych środków, a spółka zwraca im poniesione wydatki.

 

Rozliczenie wydatków z tytułu wyżywienia i noclegów w trakcie delegacji dokonywane jest zawsze na podstawie rachunków lub faktur wystawionych na spółkę. Może wystąpić sytuacja, że cena za nocleg będzie przekraczać w przypadku krajowej podróży służbowej dwudziestokrotność stawki diety, a w przypadku zagranicznej podróży służbowej kwoty ryczałtu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia o podróżach służbowych. Wątpliwości budzi pytanie czy w takiej sytuacji rozliczenie faktury z ceną przekraczającą limity zawarte w rozporządzeniu będzie podlegało opodatkowaniu PIT.

Za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety.

Natomiast zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia o podróżach służbowych za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia.

Ewentualne nadwyżki wypłacanych, zwracanych świadczeń ponad limity określone w rozporządzeniu o podróżach służbowych będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże w myśl § 8 ust. 2 i § 16 ust. 3 rozporządzenia o podróżach służbowych w uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej powyższe limity.

Rozporządzenie o podróżach służbowych dopuszcza zwrot lub wypłatę pracownikowi kwot z tytułu noclegu w wysokości wyższej niż wskazane limity w § 16 ust. 1 i § 8 ust. 1, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez pracodawcę.

Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę na zwrot kosztów noclegu w wysokości przekraczającej limity, o których mowa w rozporządzeniu o podróżach służbowych, uznając taki przypadek jako uzasadniony, to wówczas należności pokryte środkami z karty spółki lub wypłacone pracownikowi w formie zaliczki albo zwrot poniesionych wydatków (potwierdzony rachunkiem lub fakturą), w wysokości przekraczającej limity określone w rozporządzeniu, nie będzie podlegał opodatkowaniu PIT, a na spółce nie będzie ciążył obowiązek płatnika.

Źródło:

Izba Skarbowa w Poznaniu

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35113 )
Array ( [docId] => 35113 )

Array ( [docId] => 35113 )