Będzie doprecyzowany termin nadania z poza Polski listu do organów podatkowych

Data: 26-06-2013 r.

Projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa zakłada wprowadzenie doprecyzowania, że termin uważa się za zachowany jeśli przed jego upływem pismo zostało otrzymane (data stempla) przez polską placówkę pocztową. Zapis ten nie jest jednak zdaniem ministra sprawiedliwości zgodny z art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej, ponieważ stanowi dyskryminacje z uwagi na przynależność państwową.

Obecnie Ordynacja podatkowa nie określa wprost przypadków w których podatnik przebywający za granica nadaje list do polskich organów podatkowych korzystając z usługi zagranicznych urzędów pocztowych. Na tym tle pojawiły się więc spory. W projekcie nowelizacji znalazł się jednak zapis regulujący tę kwestie.

Proponowane jest wprowadzenie do art. 12 par. 6 pkt 2 doprecyzowania, że termin uważa się za zachowany jeśli przed jego upływem pismo zostało otrzymane przez polską placówkę pocztową, operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. (Dz, U. poz. 1529)

W zakresie niezbędnych zmian wskazano również, że w ustawie prawo pocztowe należy jednoznacznie wskazać , iż placówki pocztowe operatora wyznaczonego mają obowiązek datowania pism nadawanych z zagranicy do organów podatkowych w momencie ich wpływu do placówki pocztowej.

Uwagi do tego zapisu wniósł jednak minister sprawiedliwości.

Zwrócił on uwagę że podobny zapis zawiera art. 165 Kodeksu postępowania cywilnego, z powodu którego zostało zainicjowano w październiku 2012 r. przeciwko Polsce postępowanie o naruszenie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Obecnie toczą się w Sejmie prace legislacyjne nad zmiana tego zapisu, które mają na celu dostosowanie go do regulacji art. 18 Traktatu, wprowadzającego zakaz dyskryminacji z uwagi na przynależność państwową.

Właściwe byłoby więc również na gruncie Ordynacji podatkowej wprowadzanie zapisu mającego na celu zrównanie skutków złożenia pisma w placówce pocztowej operatora publicznego w Polsce i placówkach operatorów świadczących usługi powszechne w innych państwach Unii Europejskiej.

Tekst na podstawie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 29 kwietnia 2013 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31159 )
Array ( [docId] => 31159 )