Co się zmieni w kontroli podatkowej od 2020 roku

Autor: Bogdan Świąder
Data: 03-04-2019 r.

W przepisach nowej Ordynacji podatkowej będą dwa dodatkowe cele dokonania czynności sprawdzających, ale też możliwość uproszczonej korekty deklaracji z urzędu przy kwocie do 5 tys. zł.

Po zmianach urzędy skarbowe będą dokonywać czynności sprawdzających, mających na celu:

1) sprawdzenie terminowości:

a) składania deklaracji oraz informacji o prowadzonej ewidencji, 

b) wpłacania podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów;

2) stwierdzenie formalnej poprawności powyższych dokumentów;

3) weryfikację podstawy opodatkowania oraz ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami;

4) weryfikację poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych – w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych;

5) weryfikację danych i dokumentów będących podstawą dokonywanej przez podatników rejestracji podatkowej lub aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym;

6) weryfikację wartości rzeczy lub praw majątkowych;

7) weryfikację prawidłowości sporządzenia remanentu zarządzonego przez naczelnika urzędu skarbowego w trakcie roku podatkowego.

Pozostanie bez zmian regulacja w zakresie prowadzenia czynności sprawdzających w zakresie wymiany z państwami członkowskimi Unii Europejskiej informacji o podatku od towarów i usług przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub organ wyznaczony przez ministra finansów oraz informacji na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych.

 

Poprawki urzędnika

Projekt powiela też obowiązujące przepisy, które dotyczą korygowania stwierdzonych w ramach czynności sprawdzających mniejszych uchybień. W razie uchybień mniejszej wagi, tj. o skutkach finansowych nieprzekraczających 5 tys. zł, organ podatkowy może wezwać podatnika do złożenia korekty deklaracji lub sam dokonać stosownych poprawek lub uzupełnień. Wybór sposobu uzależniony jest od charakteru oraz zakresu zmian.

 

Zgodnie z projektem w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:

1) koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5 tys. zł, lub

2) zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie, a w razie potrzeby również o złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Na korektę deklaracji do 5 tys. zł w ramach czynności sprawdzających podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji lub przekazania informacji o korekcie do 50 zł. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. W razie niewniesienia sprzeciwu w terminie korekta deklaracji wywołuje skutki prawne jak korekta złożona przez zobowiązanego.

 

Źródło:

art. 664–665 projektu z 8 lutego 2019 r. ustawy Ordynacja podatkowa (obecnie zajmuje się nim Stały Komitet Rady Ministrów).

 


Zobacz także:

 

 

 

 

 

Bogdan Świąder

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40988 )
Array ( [docId] => 40988 )