Coraz więcej kontroli podatkowych bez zawiadomienia

Data: 12-06-2013 r.

W 2014 r. poszerzy się zakres kontroli w przypadku której organ nie będzie powiadamiał podatnika o jej wszczęciu. Przypadki te dotyczą kontroli ukierunkowanej na weryfikacje wykonywania obowiązków o charakterze rejestracyjnym i technicznym oraz dokonywanie ustaleń faktycznych związanych z prowadzoną działalnością.

Obecnienie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli:

 • kontrola:
  • dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
  • ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
  • dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
  • ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • zostaje wszczęta w trybie, o którym mowa w art. 284a § 1 Ordynacji podatkowej,
  • ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury,
  • dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin;

 • organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że kontrolowany:
  • został prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa z ustawy o rachunkowości lub wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli; w przypadku osoby prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby zarządzającej, a w przypadku spółek niemających osobowości prawnej - do każdego wspólnika,
  • jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.
 • zachowania warunków zawieszenia działalności gospodarczej,
 • dotyczące zasadności zwrotu nadpłaty w związku ze złożeniem wniosku o jej stwierdzenie,
 • w zakresie sprawdzenia stanu zatrudnienia w związku ze sprawdzeniem prawidłowości wywiązywania się z obowiązku płatnika.

Argumentem za proponowanym rozwiązaniem jest fakt, że zakres tej kontroli nie jest uciążliwy dla podatnika i nie wymaga od niego żadnych przygotowań.

Tekst przygotowany na podstawie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 29 kwietnia 2013 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31155 )
Array ( [docId] => 31155 )