Już niedługo podatek za podatnika będzie mógł zapłacić małżonek

Data: 24-06-2013 r.

Planowane zmiany w Ordynacji podatkowej chcą umożliwić zapłatę zobowiązań podatkowych których wielkość nie przekracza 1.000 zł przez inną osobę niż podatnik. Limit kwotowy nie będzie obowiązywał gdy zobowiązanie podatkowe pokryje małżonek.

Obecnie nie istnieje możliwość zapłaty podatku przez osobę trzecią. Wszelkie wpłaty za pośrednictwem rachunków bankowych dokonywane przez podmioty nie będące podatnikiem są zwracane na konto bankowe, zaś od nieuregulowanego zobowiązania liczone są odsetki za zwłokę, chyba, że wpłacane środki są własnością podatnika. W każdym takim przypadku organy podatkowe prowadzą postępowanie wyjaśniające ustalające tytuł wpłaty oraz osobę jej dokonującą.

Nowelizacja wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, którzy często przekonani o uregulowaniu swoich zobowiązań przez osobę trzecią nie spodziewają się, że będzie w stosunku do nich wszczęta egzekucja. Zmienione przepisy będą dopuszczać wygaśniecie zobowiązania poprzez zapłatę dokonywaną przez podmiot inny niż zobowiązany do zapłaty.

Warunkiem wygaśnięcia zobowiązania będzie w takiej sytuacji bezsporna treść dowodu wpłaty w zakresie jej przeznaczenia. Ustawodawca zakłada również limit kwotowy przy zapłacie podatku przez osoby trzecie, który wynosi 1.000 zł. Wyjątek przy tym dotyczy małżonków, którzy będą mieli możliwość spłaty zobowiązań bez ograniczenia kwotowego. Bez znaczenia przy dokonywaniu wpłat przez małżonka jest to czy podatnicy podlegają wspólności majątkowej, oraz czy wpłata pochodzi z majątku wspólnego czy odrębnego.

Prezentowaną zmianę należy uznać za bardzo potrzebną, ponieważ do tej pory organy podatkowe w przypadku istnienia wspólności ustawowej mogły dochodzić zapłaty podatku z majątku wspólnego natomiast małżonek nie mógł spłacić zobowiązania którego egzekucja mogłaby go pozbawić części majątku.

Opisane zmiany mają wejść w życie w lipcu 2014r.

Tekst na podstawie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 29 kwietnia 2013 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31156 )
Array ( [docId] => 31156 )