Nowa Ordynacja podatkowa dopiero od 2021 roku

Autor: Bogdan Świąder
Data: 30-05-2019 r.

W przepisach nowej Ordynacji podatkowej będą dwa dodatkowe cele dokonania czynności sprawdzających, ale też możliwość uproszczonej korekty deklaracji z urzędu przy kwocie do 5 tys. zł.

Czynności sprawdzające stanowią postępowanie szczególne (odrębne), które jest prowadzone poza kontrolą podatkową lub postępowaniem podatkowym. W porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów zostaną wprowadzone dwa dodatkowe cele, które będą stanowić podstawę przeprowadzenia czynności sprawdzających. Dodano dwa punkty: weryfikację wartości rzeczy lub praw majątkowych oraz weryfikację prawidłowości sporządzenia remanentu zarządzonego przez naczelnika urzędu skarbowego w trakcie roku podatkowego.

Po zmianach urzędy skarbowe będą dokonywać czynności sprawdzających, mających na celu:

1) sprawdzenie terminowości:

a) składania deklaracji oraz informacji o prowadzonej ewidencji, 

b) wpłacania podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów;

2) stwierdzenie formalnej poprawności powyższych dokumentów;

3) weryfikację podstawy opodatkowania oraz ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami;

4) weryfikację poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych – w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych;

5) weryfikację danych i dokumentów będących podstawą dokonywanej przez podatników rejestracji podatkowej lub aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym;

6) weryfikację wartości rzeczy lub praw majątkowych;

7) weryfikację prawidłowości sporządzenia remanentu zarządzonego przez naczelnika urzędu skarbowego w trakcie roku podatkowego.

 

Pozostanie bez zmian regulacja w zakresie prowadzenia czynności sprawdzających w zakresie wymiany z państwami członkowskimi Unii Europejskiej informacji o podatku od towarów i usług przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub organ wyznaczony przez ministra finansów oraz informacji na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych.

 

Korygowanie przez urzędników

Projekt powiela też obowiązujące przepisy, które dotyczą korygowania stwierdzonych w ramach czynności sprawdzających mniejszych uchybień. W razie uchybień mniejszej wagi, tj. o skutkach finansowych nieprzekraczających 5 tys. zł, organ podatkowy może wezwać podatnika do złożenia korekty deklaracji lub sam dokonać stosownych poprawek lub uzupełnień. Wybór sposobu uzależniony jest od charakteru oraz zakresu zmian.

W przypadku dokonania korekty przez organ podatkowy, gdy zobowiązany nie wyrazi sprzeciwu w ciągu 14 dni po otrzymaniu uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji wraz z informacją dotyczącą jej skutków finansowych, korekta dokonana przez organ podatkowy wywoła taki sam skutek prawny jak autokorekta deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę organu podatkowego.

W stosunku do obecnych przepisów dodano regulacje, które umożliwiają zobowiązanym złożenie przed terminem 14 dni informacji o przyjęciu skorygowanej deklaracji, co umożliwi organom podatkowym rozpoznanie sprawy przed tym terminem.


Więcej o nowej ordynacji podatkowej piszemy w Portalu FK.

 

Źródło:

art. 664–665 projektu z 8 lutego 2019 r. ustawy Ordynacja podatkowa (obecnie zajmuje się nim Stały Komitet Rady Ministrów).

 

 

 

 

Bogdan Świąder

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41065 )
Array ( [docId] => 41065 )