Podatnik złoży zażalenie na postanowienie o przedłużeniu postępowania podatkowego

Data: 09-06-2013 r.

Przedłużenie postępowania podatkowego, czy sprawdzającego będzie wymagało wydania postanowienia, na które przedsiębiorca będzie mógł złożyć zażalenie do wyższej instancji, a w razie niezadowalającego rozstrzygnięcia – skargę złoży do sądu administracyjnego. Takie zmiany w Ordynacji podatkowej przewiduje nowy projekt wniesiony do Sejmu przez posłów PSL.

Posłowie klubu parlamentarnego PSL skierowali do Marszałka Sejmu projekt ustawy nowelizującej Ordynację podatkową. Zgodnie z pomysłem zaskarżeniu mają podlegać postanowienia przedłużające postanowienia podatkowe, które obecnie zaskarżeniu nie podlegają. W postanowieniach tych organ podatkowy podaje przyczyny niezałatwienia sprawy w terminie oraz wskazuje datę, kiedy sprawa zostanie załatwiona. Jeśli podatnik ma zastrzeżenia, co do szybkości prowadzonego postępowania, może złożyć ponaglenie.

Pomysł PSL sprowadza się do zastąpienia ponaglenia, zażaleniem na postanowienie o przedłużeniu postępowania oraz skargą do sądu administracyjnego, jeśli wydaje go dyrektor izby skarbowej, dyrektor urzędu kontroli skarbowej, dyrektor izby celnej lub samorządowe kolegium odwoławcze.

 
Propozycje nie są do końca przemyślane, gdyż na wniesienie zażalenia przysługuje termin 7 dni od dnia jego doręczenia, zaś ponaglenie można złożyć w każdej chwili. Ponadto możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego na postanowienie np. dyrektora izby skarbowego narusza zasadę dwuinstancyjności postępowania. Dodatkowo z projektu nie sposób się domyśleć, jakiej treści rozstrzygnięcie miałby podjąć organ, do którego wniesiono zażalenie czy też sąd administracyjny. Tych kwestii brakuje w projekcie.

Intencją wprowadzenia zmian jest ograniczenie długości trwania czynności sprawdzających oraz badania ksiąg podatkowych. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, brak jakichkolwiek limitów dla czasu trwania czynności sprawdzających i badania rzetelności ksiąg podatkowych powoduje, że organy podatkowe obchodzą ograniczenia czasu trwania kontroli podatkowej wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i zarządzają prowadzenie czynności wskazanych wyżej w pkt 3 i 4, nielimitowanych czasem ich trwania.Tyle tylko, że proponowane zmiany w ogóle nie dotyczą czynności sprawdzających ani badania ksiąg podatkowych.

Po pierwsze, rozdział 4, w którym znajdują się zapisy dotyczące przedłużania postępowania podatkowego wcale nie ma zastosowania do czynności sprawdzających, co wynika z treści art. 280 Ordynacji podatkowej.

Po drugie, badanie ksiąg podatkowych nie odbywa się w formie odrębnej procedury, tylko jest jedną z czynności podejmowanych przez organ podatkowy w trakcie kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego i kończy się protokołem, a nie decyzją określającą zobowiązanie podatkowe - jak utrzymuje projektodawca.

Źródło: projekt ustawy z 7 maja 2013 r. - o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.


Jakub Rychlik
, doradca podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31153 )
Array ( [docId] => 31153 )

Array ( [docId] => 31153 )