Rada ds. unikania opodatkowania – propozycja ustanowienia budzi wiele wątpliwości

Data: 15-07-2013 r.

Planowana nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa zakłada utworzenie Rady ds. unikania opodatkowania, której funkcjonowanie ma przyczynić się do większej obiektywności organów podatkowych, przy stosowaniu klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania.

W założeniach, członków rady oraz jej przewodniczącego i zastępcę wybiera minister finansów na 4 letnią kadencje. W skład rady wejdą przedstawiciele: NSA, wyższych uczelni, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Ministerstwa Finansów.

 

Rada ma wydawać niewiążące opinie na etapie postępowania podatkowego w jego fazie odwoławczej o zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Wniosek mógłby złożyć zarówno podatnik jak i organ odwoławczy. Złożenie wniosku powodowałoby obligatoryjne zawieszenie postępowania podatkowego do czasu wydania opinii oraz zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Propozycja powołania Rady w opisanej formie nie spotkała się z aprobatą Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Zdaniem RCL opinie mające niewiążący charakter nie będą mieć istotnego znaczenia w zakresie stosowania klauzuli. Nie świadczy również o niezależności Rady fakt, że w jej skład wchodzić mają osoby powołane lub podległe ministrowi finansów, który zapewnia obsługę i pokrywa koszty funkcjonowania Rady.

Dodatkowo uzależnienie czynności procesowych (zawieszenie postępowania) od opinii podmiotu, który nie jest organem władzy publicznej może być sprzeczne z zasadą legalizmu.

Źródło:

  • Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 29 kwietnia 2013 r.
  • Uwagi Rządowego Centrum Legislacji do powyższych założeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31167 )
Array ( [docId] => 31167 )

Array ( [docId] => 31167 )