Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

Data: 21-04-2016 r.

Decyzja dotycząca  wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej ma charakter uznaniowy. Podejmuje ją naczelnik urzędu skarbowego, który samodzielnie rozstrzyga, czy w danej sytuacji została spełniona przesłanka ważnego interesu publicznego lub ważnego interesu wnioskującego podatnika.

Składając wniosek, należy mieć świadomość, że to spółka musi udowodnić, że nie jest i nie będzie w stanie zapłacić podatku, a przymusowa egzekucja tego świadczenia naruszy podstawy jej egzystencji (zgodnie z ogólną zasadą postępowania dowodowego ciężar dowodu spoczywa na tym, kto wywodzi określone skutki prawne).

 

Argumenty na poparcie wniosku

W odróżnieniu od wniosku o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, w przypadku umorzenia zaległości podatkowej należy wykazać nie tylko fakt, że spółka nie jest w stanie zapłacić świadczenia teraz, ale też że nie będzie go w stanie zapłacić w przyszłości – w związku z tym wniosek o rozłożenie zapłaty na raty czy też o odroczenie płatności nie spełni swojej funkcji (nie ochroni ważnego interesu podatnika).

Informacja o korzystaniu z pomocy publicznej

W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą wniosek o udzielenie ulgi podatkowej powinien także zawierać informacje dotyczące pomocy publicznej, tj. m.in. o jaką pomoc publiczną przedsiębiorca się ubiega oraz jakie jest jej przeznaczenie. Przedsiębiorcy powinni także przedstawić stosowne oświadczenia (informacje) o otrzymanej wcześniej pomocy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38884 )
Array ( [docId] => 38884 )

Array ( [docId] => 38884 )