Wpłaty podatnika zostaną zaliczone do najstarszych zobowiązań

Data: 16-07-2013 r.

Obecnie podatnik, dokonując wpłaty, wskazuje zobowiązanie, na poczet którego ją wniósł, a jego decyzja jest dla organu podatkowego wiążąca. Nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa, której wejście w życie planowane jest w lipcu 2014 r. pozbawia podatnika tego prawa.

Po wprowadzeniu zmian podatnik nie będzie miał już tego przywileju, a wpłata będzie zaliczana na poczet zobowiązania (podatku) o najwcześniejszym terminie płatności. Wyjątek stanowią wpłaty dokonywane tytułem rat, na jakie rozłożono podatek lub zaległość podatkową. Będą one tak jak obecnie zaliczane na poczet określonej przez podatnika raty lub w przypadku braku takiego sprecyzowania tytułem raty o najwcześniejszym terminie płatności.

 

Planowana zmiana nie spotkała się jednak z pozytywną opinią Rządowego Centrum Legislacji, które wskazało, ze podatnik może mieć interes prawny lub faktyczny w zapłacie podatku innego niż o najstarszym terminie płatności. Sytuacja taka będzie miała miejsce przede wszystkim przy istnieniu sporu pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym co do istnienia zobowiązania.


Jak podkreśla RCL, wprowadzenie proponowanej zmiany dodatkowo skutkować będzie niespójnością przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych z przepisami ogólnymi dotyczącymi zobowiązań, zawartymi w art. 451 Kodeksu handlowego.

Źródło:

  • założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 29 kwietnia 2013 r.;
  • uwagi Rządowego Centrum Legislacji do powyższych założeń.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31168 )
Array ( [docId] => 31168 )

Array ( [docId] => 31168 )