Zawieszenie biegu terminu przedawnienia – ważna uchwała NSA

Autor: Robert Nogacki
Data: 30-05-2019 r.

NSA w uchwale orzekł, że ustanowienie przez podatnika pełnomocnika w postępowaniu podatkowym oznacza konieczność doręczania korespondencji związanej z tym postępowaniem pełnomocnikowi.

Uchwała NSA (sygn. akt I FPS 3/18) dotyczy zawieszenia biegu terminu przedawnienia ze względu na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

 

W uchwale tej NSA stwierdził, że dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy Ordynacja podatkowa zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie, należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ podatkowy, przed którym nie toczy się żadne postępowanie z udziałem pełnomocnika strony. W sprawie tej skarżący podatnik podniósł zarzut naruszenia przez organy podatkowe zasad postępowania podatkowego, poprzez doręczenie zawiadomienia  o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia, w związku ze wszczęciem postępowania karnego skarbowego jemu, a nie wyznaczonemu przez niego pełnomocnikowi.

Uchwała NSA jest niezwykle ważna dla podatników. Wyjaśnia wątpliwości interpretacyjne i sprzeciwia się dowolności organów w doręczaniu zawiadomień wstrzymujących bieg terminu przedawnienia sprawy podatkowej.

Dowolności niedozwolonej, bo przecież zgodnie z brzmieniem art. 145 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Jeżeli ustanowiono pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi pod adresem wskazanym w pełnomocnictwie.

Instytucja pełnomocnictwa została stworzona po to, by mocodawca mógł scedować na inną osobę obowiązki, od których sam chce się uwolnić bądź co najmniej do których spełnienia potrzebuje wsparcia. Nieprzestrzeganie przez organy przepisów prawa w zakresie dokonywania doręczeń pełnomocnikowi prowadzić może do istotnego pogorszenia sytuacji prawnej podatnika, np. poprzez dokonanie zastępczego doręczenia osobom takim jak dozorca czy administrator budynku.

Dzięki najnowszej uchwale składu 7 sędziów NSA pominięcie pełnomocnika w zakresie doręczenia stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania karnego skarbowego da możliwość podatnikowi do powołania się na przedawnienie sprawy podatkowej.

Omawiana uchwała NSA, sygn. I FPS 3/18, ma istotny wpływ na sytuację prawną podatników, którzy zostali zawiadomieni o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia ze względu na toczące się postępowanie karnoskarbowe bezpośrednim doręczeniem, z pominięciem wyznaczonego pełnomocnika. Zgodnie z najnowszą uchwałą NSA doręczenie takie nie wywołuje skutku w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia sprawy podatkowej.

Uchwała NSA z 18 marca 2019 r., sygn. I FPS 3/18

Sprawdź też:

 

 

Robert Nogacki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41066 )
Array ( [docId] => 41066 )