Aby odliczyć VAT, podatnik musi spełnić trzy warunki

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 02-06-2014 r.

Od początku roku prawo do odliczenia VAT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Nie może nastąpić to jednak wcześniej, niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Podatnicy mają jednak wątpliwości w kwestii ustalenia prawa do odliczenia VAT.

Z uwagi na nieprecyzyjne brzmienie tych przepisów moment powstania prawa do odliczenia VAT jest najczęściej ustalany w następujący sposób:

 
  • prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (bez względu na fakt, czy nabywca dysponuje fakturą dokumentującą daną transakcję); skorzystanie z prawa do odliczenia VAT naliczonego jest możliwe dopiero po otrzymaniu przez nabywcę faktury;
  • prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje dopiero w rozliczeniu za okres, w którym nabywca otrzymał fakturę dokumentującą dostawę towarów czy świadczenie usług (jeśli nastąpiło to po powstaniu obowiązku podatkowego u sprzedawcy).

Również możliwości zrealizowania prawa do odliczenia w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych może być interpretowane dwojako: może powstać wątpliwość czy dwa okresy należy liczyć od momentu powstania obowiązku podatkowego czy też dopiero od momentu otrzymania faktury.

  1. powstał obowiązek podatkowy w stosunku do nabywanych towarów i usług,
  2. nastąpiło faktyczne nabycie tych towarów i usług,
  3. podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej transakcje.

Zdaniem resortu fiskusa na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy o VAT podatnik będzie mógł dokonać odliczenia w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Termin ten powinien być liczony dopiero od okresu, w którym zostaną spełnione łącznie wszystkie wspomniane wyżej warunki odliczenia.

Jan Kolski, specjalista z zakresu VAT

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 35006 )
Array ( [docId] => 35006 )

Array ( [docId] => 35006 )