Błędny numer VAT UE a stawka 0%

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 30-09-2012 r.

Aby zastosować 0% stawkę przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów należy spełnić szereg wymogów. Jednym z nich jest posiadanie prawidłowego tzw. NIP UE nabywcy towaru. Problem powstaje gdy nabywca poda błędny numer.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

  • podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer UE na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;
  • podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Jeżeli zagraniczny nabywca nie poda ważnego numeru VAT UE i nie jest zidentyfikowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium innego państwa członkowskiego UE, polski dostawca towaru powinien wykazać tę dostawę w ewidencji sprzedaży jako dostawę na terytorium kraju, wg stawki właściwej dla danego towaru.

 

Taki pogląd prezentują organy podatkowe czego przykładem jest pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 listopada 2007 r., nr IBPP2/443-133/07/EJ, w którym czytamy:

„(…)nabywcą musi być zarejestrowany w kraju przeznaczenia podatnik podatku od wartości dodanej lub osoba prawna niebędąca podatnikiem podatku od wartości dodanej, zarejestrowani na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego gdzie będzie rozliczane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Dostawca z Polski chcąc zatem zastosować do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawkę 0% powinien od nabywcy uzyskać jego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. Ponadto numer VAT UE należy podać na fakturze stwierdzającej dostawę towarów, co oznacza, że nabywca ma obowiązek opodatkować zakup towarów na terytorium swojego państwa członkowskiego.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że jeżeli zagraniczny nabywca nie poda ważnego numeru VAT UE i nie jest zidentyfikowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego, polski dostawca towaru winien wykazać tę dostawę w ewidencji sprzedaży jako dostawę na terytorium kraju, wg stawki właściwej dla danego towaru. (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31249 )
Array ( [docId] => 31249 )