Cesja wierzytelności również opodatkowana VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 06-11-2012 r.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że cesja wierzytelności jest przeniesieniem prawa do wartości niematerialnych i prawnych a zatem należy ją zaliczyć do kategorii usług i opodatkować VAT.

Z jednej strony cesja wierzytelności mieści się definicyjnie w usługach, lecz z drugiej dokonywana jest okazjonalnie przez większość podatników. Tę sporną kwestię rozstrzygnął NSA, który stwierdził, że cesję wierzytelności należy zaliczyć do kategorii usług (wyrok NSA z dnia 7 stycznia 2009 r., sygn. akt II FSK 1416/07).

Podstawowa stawka VAT dla usługi windykacyjnej

Cesja wierzytelności, jeżeli służy windykacji należności, będzie opodatkowana według podstawowej stawki VAT - jednak nie po stronie zbywającego, lecz nabywającego tę wierzytelność (to on świadczy „usługę windykacyjną”).

 

Nieodpłatne świadczenie usługi może być opodatkowane

Nieodpłatne świadczenie podlega VAT, jeżeli występuje jeden z dwóch przewidzianych w przepisach przypadków:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 w zw. z art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Mirosław Siwiński


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31270 )
Array ( [docId] => 31270 )

Array ( [docId] => 31270 )