Cesja wierzytelności również opodatkowana VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 06-11-2012 r.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że cesja wierzytelności jest przeniesieniem prawa do wartości niematerialnych i prawnych a zatem należy ją zaliczyć do kategorii usług i opodatkować VAT.

Z jednej strony cesja wierzytelności mieści się definicyjnie w usługach, lecz z drugiej dokonywana jest okazjonalnie przez większość podatników. Tę sporną kwestię rozstrzygnął NSA, który stwierdził, że cesję wierzytelności należy zaliczyć do kategorii usług (wyrok NSA z dnia 7 stycznia 2009 r., sygn. akt II FSK 1416/07).

Podstawowa stawka VAT dla usługi windykacyjnej

Cesja wierzytelności, jeżeli służy windykacji należności, będzie opodatkowana według podstawowej stawki VAT - jednak nie po stronie zbywającego, lecz nabywającego tę wierzytelność (to on świadczy „usługę windykacyjną”).

 

Nieodpłatne świadczenie usługi może być opodatkowane

Nieodpłatne świadczenie podlega VAT, jeżeli występuje jeden z dwóch przewidzianych w przepisach przypadków:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 w zw. z art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Mirosław Siwiński


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31270 )
Array ( [docId] => 31270 )

Array ( [docId] => 31270 )