Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności

Autor: Styczyński Rafał
Data: 19-07-2012 r.

W niektórych przypadkach ściągnięcie wierzytelności od dłużników jest niemożliwe. Problemy z ich ściągnięciem mogą wystąpić praktycznie w każdej spółce. W takiej sytuacji wyjściem jest zaliczenie odpisu aktualizacyjnego do kosztów poprzez uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności.

Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną do celów podatkowych w szczególności, jeżeli zachodzi któraś z następujących sytuacji:

  1. dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku,
  2. zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków,
  3. wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego,
  4. wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego.

 

Przywołany powyżej katalog uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności jest katalogiem otwartym, jednak przesłanki uprawdopodobnienia powinny mieć podobną moc dowodową, jak te, które są wymienione w ustawach podatkowych.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31618 )
Array ( [docId] => 31618 )