Dla obowiązku podatkowego w imporcie istotne jest wykonanie usługi

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 07-01-2013 r.

Najczęściej obowiązek podatkowy w imporcie usług powstaje w chwili wykonania usług. Nie ma znaczenia data wystawienia faktury przez zagranicznego kontrahenta i nie liczy się moment jest otrzymania.

Niezależnie od tego, kiedy otrzymano fakturę należy ją prawidłowo ująć w deklaracji za miesiąc wykonania usługi. W przypadku spóźnionych faktur, należałoby dokonywać korekty deklaracji VAT, poprzez ujęcie importu usług w danym miesiącu. Natomiast, jeśli za usługi zapłacono przed ich wykonaniem, należy import usług rozliczyć w miesiącu, w którym dokonano zapłaty.

Jeśli firma nie ma pewności co do momentu wykonania usługi, bo np. faktura jest bez daty wykonania usługi, wówczas lepiej jest rozliczyć import usług w dacie wystawienia faktury, niż podejmować długotrwałe starania dla ustalenia dokładnej daty wykonania usługi.

Do 6 ważnych wskazówek w zakresie importu usług można zaliczyć:

  1. Ustalenie miejsca świadczenia kupowanej usługi. Tylko usługi mające miejsce świadczenia w Polsce skutkują importem usług.
  2. Sprawdzenie czy kontrahent ma siedzibę bądź stałe miejsce prowadzenia działalności zagranicą. Tylko nabycie usług od podatnika zagranicznego może skutkować importem usług.
  3. Sprawdzenie usługobiorcy. Jeśli ma rejestrację VAT w Polsce, lecz nie ma w Polsce siedziby ani oddziału - nadal trzeba rozliczać importu usług w Polsce.
  4. W przypadku usług związanych z nieruchomościami (np. prace budowlane) od zagranicznego kontrahenta zarejestrowanego w Polsce - wyjątkowo to on powinien rozliczyć VAT należny. Należy domagać się od niego faktury z VAT.
  5. Ustalenie, czy usługa ma miejsce świadczenia w Polsce w oparciu o zasadę ogólną (miejsce siedziby usługobiorcy), czy na podstawie reguł szczególnych (np. transport osób). Od tego zależą zasady powstawania obowiązku podatkowego.
  6. Przy działalności opodatkowanej - import usług jest neutralny. Podatek należny od importu usług jest wówczas jednocześnie podatkiem naliczonym do odliczenia w tym samym okresie.

Podstawa prawna:

  • art. 2 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 4, ust. 1a, ust. 2, art. 28b-28n, art. 86 ust. 2 pkt 4, ust. 10 pkt 2, art. 106 ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) - ustawa o VAT.

Autor: Jerzy Bagiński
Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31309 )
Array ( [docId] => 31309 )

Array ( [docId] => 31309 )