Dostawa używanych samochodów osobowych będzie zwolniona z VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 13-12-2013 r.

Od nowego roku zmieniają się zasady stosowania zwolnienia od VAT dla używanych firmowych samochodów osobowych. Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od czasu używania sprzedawanego pojazdu. Zmiany wynikają z projektowanego nowego rozporządzenia resortu finansów.

Ministerstwo finansów zmierza do uregulowania w odrębnych rozporządzeniach wykonawczych kwestii, które dotychczas znajdowały się w jednym rozporządzeniu (do końca 2013 roku jest to rozporządzenie ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług).

Zaprezentowany projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień, w zasadzie powiela dotychczasowy stan prawny w zakresie zwolnień od podatku przewidzianych w przepisach wykonawczych. Znalazły się tu jednak uregulowania, których trudno się było spodziewać mając na uwadze zmiany w ustawie oraz niedawne orzeczenia sądowe.

 

Nowe przepisy utrzymują zwolnienie z VAT dla usług świadczonych pomiędzy:

a) jednostkami budżetowymi,

b) samorządowymi zakładami budżetowymi,

c) jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi

- z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Biorąc pod uwagę niedawną uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego w myśl, której samorządowe jednostki budżetowe nie są odrębnymi podatnikami, należało się spodziewać innego brzmienia tego przepisu (jeśli nie jego całkowitego wyeliminowania). Projekt przewiduje także zwolnienie dla dostawy samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do odliczenia 50% lub 60% kwoty podatku.

Mając na uwadze zmiany ustawowe, jak również to, że Trybunał Sprawiedliwości UE już potwierdził niezgodność tego zwolnienia z prawem wspólnotowym (orzeczenie Trybunału z 19 lipca 2012 r. w sprawie o sygn. akt C-16/11 Bawaria Motors sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów) należało się spodziewać, że nie będzie zwolnienia przy dostawie samochodów nabytych (importowanych, leasingowanych) bez pełnego prawa do odliczenia VAT.

Tymczasem wygląda na to, że zwolnienie to będzie podatnikom przysługiwało. Resort finansów upiera się przy tym rozwiązaniu mimo tego, że minister spraw zagranicznych wytknął mu (w trakcie uzgodnień międzyresortowych) kwestie tej niezgodności. Co więcej – z projektu wynika, że prawo do zwolnienia ma przysługiwać od pierwszego dnia po nabyciu takich samochodów, gdyż nie będzie już wymogu, aby auto było używane przez podatnika przez okres co najmniej 6 miesięcy od chwili nabycia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33546 )
Array ( [docId] => 33546 )

Array ( [docId] => 33546 )