Faktur od zakupów ze stawką 0% i zwolnionych nie wykazujemy w deklaracji

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 20-11-2015 r.

Wielu przedsiębiorców dokonujących zakupów opodatkowanych 0% stawką VAT albo od niego zwolnionych ma wątpliwości, czy należy je ujmować w deklaracjach składanych do celów tego podatku. Ani przepisy ani fiskus nie stawiają takich wymagań.

Jednym z najważniejszych obowiązków czynnych podatników jest prowadzenie ewidencji w postaci rejestrów zakupu i sprzedaży na podstawie, której są sporządzane deklaracje VAT. W art. 109 ust. 3 ustawy o VAT określono dokładnie, co powinno się znaleźć w ewidencji, aby spełniała stawiane jej pod tym kątem wymagania. 

Elementy ewidencji regulują przepisy

Dokumentacja taka powinna zawierać następujące dane:

  • kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami z prawem do odliczenia oraz kwoty podatku naliczonego bez prawa do odliczenia,
  • dane niezbędne do prawidłowego określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,
  • kwoty VAT naliczonego obniżające podatek należny,
  • wysokość podatku należnego,
  • kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, oraz
  • inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji.

Należy pamiętać, że przepisy nie narzucają formy, w której powinna być prowadzona tego rodzaju ewidencja. Dlatego każdy podatnik sam może wybrać taki sposób jej prowadzenia, który umożliwi terminowe i prawidłowe sporządzenie deklaracji podatkowej na podstawie zgromadzonych w ewidencji danych. Istotne jest jedynie to, aby dokumentacja zawierała wszystkie niezbędne elementy określone przepisami VAT a także inne dane niezbędne do wypełnienia ww. deklaracji.

Potwierdzały to również organy podatkowe np. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych  z 18 czerwca 2007 r. (nr 1401/PH-II/4407/14-13/07/MZ) oraz z 2 października 2012 r. (nr IPPP1/443-619/12-2/PR).

W drugim z ww. pism organ podatkowy stwierdził, że ponieważ przepisy nie określają jednolitego powszechnie obowiązującego wzoru ewidencji sprzedaży i zakupu dla potrzeb rozliczenia VAT – dopuszczalne jest prowadzenie tych ewidencji w dowolnej formie opracowanej przez podatnika. Warunkiem jest tylko, aby zawierały one wszystkie niezbędne przepisami elementy.

zakupy, przy których kwota podatku nie występuje i które w związku z tym nie dają prawa do odliczenia VAT naliczonego – nie powinny być przez podatników ujmowane w deklaracji VAT. Odnosi się to również do zakupów towarów i usług ze stawką 0%, jak również zwolnionych od opodatkowania VAT.

Mariusz Olech, prawnik, wieloletni pracownik organów skarbowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38076 )
Array ( [docId] => 38076 )