Fakturę można poprawić w dowolnym momencie

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 20-12-2013 r.

Podatnik ma czas na skorygowanie faktury do chwili upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przepisy nie wskazują konkretnego terminu w którym można dokonać korekty wystawionej już faktury VAT.  

Jeżeli podatnik popełni błąd przy wystawianiu faktury może sporządzić korektę. Podatnicy VAT są zobowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności sprzedaż. Szczegółowe zasady wystawiania faktur i faktur korygujących zostały uregulowane w rozporządzeniu ministra finansów.

Wynika z niego, że podatnik wystawia fakturę korygującą w następujących przypadkach:

  • gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT,
  • w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT,
  • w przypadku zwrotu nabywcy całości lub części należności,
  • gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W przepisach o podatku od towarów i usług nie ustalono terminu określającego, kiedy podatnik wystawia fakturę korygującą. Powoduje to, że korekta powinna zostać sporządzona niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia skutkującego koniecznością wystawienia faktury korygującej.

W odniesieniu do terminu ostatecznego, w jakim podatnik tego podatku wystawia fakturę korygującą, zastosowanie ma art. 112 ustawy o VAT, zgodnie z którą podatnicy są zobowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33555 )
Array ( [docId] => 33555 )