Fiskus nie zawsze może oszacować obrót w PGK

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 22-10-2013 r.

Fiskus może oszacować obrót podatnika wchodzącego w skład podatkowej grupy kapitałowej (PGK), gdy wynagrodzenie z transakcji między należącymi do takiej grupy przedsiębiorcami odbiega od wartości rynkowej. Warunkiem jest brak pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego (I FSK 1536/12).

Podatnik należy do PGK skupiającej podmioty działające na rynkach finansowych. Świadczą one w znacznej mierze usługi finansowe zwolnione od VAT. Firma spytała ministra finansów o to, czy funkcjonując w ramach PGK może ustalać podstawę opodatkowania dostaw towarów i świadczenia usług pomiędzy podmiotami tworzącymi tą grupę na podstawie wartości świadczeń, ustalonej w sposób dowolny przez samych uczestników. Zdaniem podatnika takie postępowanie jest dopuszczalne.

W ocenie podatnika skoro może on dowolnie kształtować ceny w transakcjach wewnątrzgrupowych z wybranymi podmiotami i jednocześnie takie działanie nie jest czynnością zmierzającą do uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania (w rozumieniu Dyrektywy 112) – dla potrzeb określenia obrotu na potrzeby VAT może posługiwać się wartościami ustalonymi przez podmioty tworzące PGK. Dyrektor izby skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 lipca 2011 r. (IPPP2/443-432/11-4/KG) uznał takie stanowisko za nieprawidłowe.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku z 10 sierpnia 2012 r. (III SA/Wa 3026/11) uchylił zaskarżoną interpretację. Organ podatkowy wniósł skargę kasacyjną od wyroku WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Rozpoznając sprawę, NSA nie zgodził się ze stanowiskiem WSA w Warszawie, uchylił zaskarżony wyrok i oddalił skargę. W uzasadnieniu wskazał, że dla rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie istotne znaczenie ma ustalenie, czy podatnik ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego, czy też stosuje proporcję. Wszystkie spółki, które wchodzą w skład PGK na gruncie ustawy o VAT są podatnikami. Wszystkie transakcje między nimi muszą być transakcjami objętymi tym podatkiem. W kontekście tego należy przeanalizować, w jakiej konfiguracji podatnicy wchodzący w skład PGK ze sobą kooperują.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że jeżeli mamy do czynienia z podatnikami z pełnym prawem do odliczenia VAT naliczonego, to dopuszczalne jest dowolne ustalanie cen transakcyjnych. Sytuacja kształtuje się odmiennie, gdy mamy do czynienia z podatnikiem mieszanym. W przypadku wyliczania proporcji zastosowanie ma art. 80 Dyrektywy 112, który nakazuje stosowanie cen wolnorynkowych.

Jeżeli w skład PGK wchodzą wyłącznie spółki mające mają pełne prawo do odliczenia, to art. 80 Dyrektywy i odpowiednio art. 32 ustawy o VAT nie mają zastosowania. Inaczej jest w przypadku spółek rozliczających się w sposób mieszany, w odniesieniu, do których istnieje zagrożenie wystąpienia nadużyć podatkowych w sytuacji dowolnego ustalania cen.

Zdaniem NSA w sytuacji, gdy wynagrodzenia z transakcji między należącymi do PGK sprzedawcą a nabywcą odbiega od wartości rynkowej, nie jest wyłączona możliwość stosowania art. 32 ust. 1-4 ustawy o VAT, gdy podatnicy ci nie mają pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego. Natomiast, jeśli posiadają oni pełne prawo do odliczenia, wówczas przepisy te nie mają zastosowania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31490 )
Array ( [docId] => 31490 )

Array ( [docId] => 31490 )